موضوعات = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 15
1. ضمان در هوش مصنوعی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 449-466

عبداله رجبی


2. مطالعۀ تطبیقی کارکردهای دوگانۀ اصل احتیاط در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 407-428

محسن ایزانلو؛ زهرا اسدی


4. بررسی امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادی حرفه‌ای در دعوای مسئولیت مدنی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

حسن بادینی؛ مجید صرفی


7. دادگاه صالح در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 297-322

همایون مافی؛ سید حسن حسینی مقدم


9. مطالعۀ تطبیقی اوصاف شیء در مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 367-383

علیرضا یزدانیان؛ سید محمدهادی مهدوی؛ رضا عباسیان؛ نیوشا مصلی نژاد


14. مطالعۀ تطبیقی امکان مطالبۀ زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسئولیت در آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-35

زهره افشار قوچانی؛ محسن ایزانلو