داوران

بسمه تعالی

داوران مجله

 

نام داور

 

رشته تخصصی

سمت

لینک دسترسی به داور

دکتر سید نصرالله ابراهیمی

حقوق اقتصادی، بانکی و سرمایه گذاری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=i0L4r6MAAAAJ&hl=en

دکتر شهرام ابراهیمی

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

https://www.researchgate.net/profile/Shahram-Ebrahimi-5

https://ir.linkedin.com/in/shahram-ebrahimi-aa230878

دکتر مریم ابراهیمی

حقوق بورس و سرمایه گذاری

وکیل دادگستری

https://ir.linkedin.com/in/maryam-ebrahimi-984a4a36

دکتر علیرضا ابراهیم گل

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=_m3lEPgAAAAJ&hl=en

https://ir.linkedin.com/in/alireza-ebrahimgol-b48a36135

دکتر حمید ابهری

آیین دادرسی مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

https://scholar.google.com/citations?user=4P4iWlYAAAAJ&hl=en

https://ir.linkedin.com/in/hamid-abhari-11977320b

https://www.researchgate.net/profile/Hamid-Abhari

 

دکتر مهرنوش ابوذری

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=j9_FQRUAAAAJ&hl=en

دکتر محمد ابوعطا

حقوق حمل و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

https://ir.linkedin.com/in/mohammad-abouata-5758508

 

دکتر سید محمد صادق احمدی

حقوق عمومی، حقوق بشر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان

https://scholar.google.com/citations?user=X_gSX4MAAAAJ&hl=en

دکتر مریم احمدی نژاد

حقوق بین الملل، حقوق بشر

عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء

https://scholar.google.com/citations?user=kmPIFugAAAAJ&hl=en

دکتر هاجر آذری

حقوق جزا، حقوق زنان

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

https://scholar.google.com/citations?user=VStofvoAAAAJ&hl=en

 

دکتر محمد آذین

حقوق پزشکی

عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان

https://ir.linkedin.com/in/seyed-mohammad-azin

دکتر محسن ایزانلو

مسئولیت مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://ir.linkedin.com/in/mohsen-izanloo-30997748

دکتر رویا آسیایی

حقوق جزا، بزهکاری اطفال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

-         

دکتر رضا اسلامی

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

https://en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375632

دکتر مجتبی اشراقی

حقوق حمل و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=CQ0CqnoAAAAJ&hl=en

دکتر مجتبی اصغریان

حقوق نفت و گاز

مدیر امور حقوقی

https://www.researchgate.net/profile/Mojtaba-Asgharian

https://khu.ac.ir/cv/3063/en

دکتر جبار اصلانی

حقوق بین الملل، حقوق بشر

مدیر امور حقوقی

-         

دکتر حمیدرضا اصلانی

حقوق ارتباطات

وکیل دادگستری

-         

دکتر مرضبه افضلی مهر

حقوق بین الملل خصوصی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

-

دکتر مسلم آقایی طوق

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضائی

https://ir.linkedin.com/in/dr-moslem-aghaei-togh-4773b427

https://scholar.google.com/citations?user=oe-2yAgAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Moslem-Aghaei-Togh

 

دکتر مسعود البرزی

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

http://ikiu.ac.ir/members/?id=144&lang=1

دکتر مصطفی السان

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

https://www.researchgate.net/profile/Mostafa-Elsan

https://ir.linkedin.com/in/mostafa-elsan-76085497

دکتر مهدی الهویی نظری

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

-         

دکتر مژگان امرالهی

حقوق جزا

وکیل دادگستری

https://www.researchgate.net/profile/Mojgan-Byouki

دکتر باقر انصاری

حقوق ارتباطات

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

https://ir.linkedin.com/in/bagher-ansari-292b6a99

 

دکتر محمدعلی انصاری پور

حقوق اسلامی و خانواده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://lawpol.ut.ac.ir/~maap

دکتر پرویز انصاری معین

حقوق بین الملل

وکیل دادگستری

-

دکتر محمدعلی بابایی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

http://ikiu.ac.ir/members/?id=145&lang=1

دکتر فرهاد بیات

حقوق تجارت و قراردادها

وکیل دادگستری

https://ir.linkedin.com/in/farhad-bayat-7a403596

دکتر حسن بادینی

حقوق مسئولیت مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=6BDz8o0AAAAJ&hl=en

دکتر مصطفی بختیاروند

حقوق مالکیت فکری

عضو هیات علمی دانشگاه قم

https://scholar.google.com/citations?user=avVh7F0AAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Mostafa-Bakhtiarvand

https://ir.linkedin.com/in/mostafa-bakhtiarvand-b857b3129

 

دکتر عباس برزویی

حقوق ثبت

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

-

دکتر محسن برهانی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=trPAWswAAAAJ&hl=en

دکتر مجید بنایی اسکویی

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

https://simap.atu.ac.ir/cv/6132746/

دکتر زهرا بهادری جهرمی

حقوق مالکیت فکری

کارشناس رسمی دادگستری

https://scholar.google.com/citations?user=bWIsHv8AAAAJ&hl=en

http://www.linkedin.com/in/zahra-bahadori-jahromi-58780759

دکتر حمید بهره مند

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=8CH55L4AAAAJ&hl=en

دکتر عبدالله بهمن پوری

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

https://scholar.google.com/citations?user=ZUlPqf0AAAAJ&hl=en

دکتر مهدی پیری دمق

حقوق انرژی و محیط زیست

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.nl/citations?user=aSHdE1oAAAAJ&hl=en

https://ir.linkedin.com/in/mehdi-piri-phd-b97216a2

 

دکتر خیرالله پروین

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=wcwzn8gAAAAJ&hl=fa

دکتر محمدرضا پروین

حقوق زیست فناوری

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاوزی ایران

https://ir.linkedin.com/in/dr-mohammad-reza-parvin-26567144

https://scholar.google.co.uk/citations?user=fuLfl-oAAAAJ&hl=en

 

دکتر رحیم پیلوار

حقوق اموال و مالکیت

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

https://ir.linkedin.com/in/rahim-pilvar-10a74b24

 

دکتر مجید پوراستاد

آیین دادرسی مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مرکزی

https://ca.linkedin.com/in/majid-pourostad

https://scholar.google.ca/citations?user=iwCjkZsAAAAJ&hl=en

دکتر عباس تدین

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مرکزی

https://ir.linkedin.com/in/abbas-tadayon-50018a47

 

دکتر بهرام تقی پور

حقوق داوری و حل اختلافات

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

https://ir.linkedin.com/in/abbas-tadayon-50018a47

دکتر علیرضا تقی پور

حقوق جزای بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

https://ltr.basu.ac.ir/~a.taghipour

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

https://ca.linkedin.com/in/javad-taghizadeh-b424581b5

دکتر احمدرضا توحیدی

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه قم

https://qom.ac.ir/artohidi

دکتر محمد مهدی توکلی

حقوق داوری و حل اختلافات

وکیل دادگستری

https://ir.linkedin.com/in/mohammad-mahdi-tavakoli-86934769

دکتر لیلا ثمنی

حقوق زنان و خانواده

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(ع)

http://staff.alzahra.ac.ir/samani/

دکتر محمد جواد جاوید

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=TXEQbzIAAAAJ&hl=en

دکتر منصور جباری قره باغ

حقوق حمل و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

https://ca.linkedin.com/in/mansour-jabbari-gharabagh-5b594a159

دکتر فیض الله جعفری

حقوق تجارت بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

https://scholar.google.com/citations?user=I9pPTWwAAAAJ&hl=fa

https://ir.linkedin.com/in/feizollah-jafari-15836188

دکتر حسن جعفری تبار

فلسفه حقوق

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=foMl-9wAAAAJ&hl=en

دکتر محمود جلالی

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

https://scholar.google.com/citations?user=BExFdYAAAAAJ&hl=fa

https://ir.linkedin.com/in/mahmood-jalali-6212338a

دکتر مرتضی چیت سازیان

حقوق اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه قران و حدیث

http://teh.qhu.ac.ir/index.jsp?pageid=1179

دکتر همایون حبیبی

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.researchgate.net/profile/Homayoun-Habibi

دکتر سعید حبیبا

حقوق مالکیت فکری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=T87lIb8AAAAJ&hl=en

 

دکتر جعفر حبیب زاده

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

https://scholar.google.com/citations?user=s9dnvXkAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Jafar-Habibzadeh

دکتر محمد حبیبی مجنده

حقوق بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه قم

https://www.mofidu.ac.ir/departments/law/law-faculty/mohammad-habibimojandeh/

دکتر احمد حبیب نژاد

حقوق عمومی

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=RzjTvpEAAAAJ&hl=fa

دکتر ملیحه زارع

حقوق تجارت و حقوق مالکیت فکری

دانش آموخته  دانشگاه نیویورک

https://scholar.google.com/citations?user=agoa53oAAAAJ&hl=en

https://www.linkedin.com/in/maliheh-zare-b5a50294

دکتر زهرا شاکری

حقوق مالکیت فکری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=ANNJolcAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Zahra-Shakeri-5

 

دکتر اسماعیل شایگان

آیین دادرسی مدنی

دانش آموخته دانشگاه پاریس

https://fr.linkedin.com/in/esmaeil-shayegan-213b7b165

دکتر امیرصادقی نشاط

حقوق تجارت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=0SgRZr4AAAAJ&hl=en

 

دکتر جواد صالحی

حقوق جزای بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

https://scholar.google.com/citations?user=tsit_jYAAAAJ&hl=en

https://ir.linkedin.com/in/dr-javad-salehi-35725311b

دکتر ساسان صیرفی

حقوق بین الملل دریاها

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=Uh-LrioAAAAJ&hl=en

دکتر نسرین طباطبائی

حقوق ثبت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=mddjhW4AAAAJ&hl=en

 

دکتر حسن عالیپور

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

https://ir.linkedin.com/in/hassan-alipour-a5893337

https://scholar.google.com/citations?user=WDnCt9IAAAAJ&hl=en

دکتر حمید رضا علومی یزدی

حقوق تجارت بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

https://scholar.google.com/citations?user=gOzvD3cAAAAJ&hl=en

دکتر سلمان عمرانی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

https://www.magiran.com/author/profile/420916

دکتر جمشید غلاملو

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=T2Pvhh0AAAAJ&hl=en

 

دکتر مجید غمامی

آیین دادرسی مدنی و حقوق سرمایه گذاری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=fiXd1kMAAAAJ&hl=en

 

دکتر مهدی فلاح خاریکی

حقوق تجارت بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آمل

https://www.magiran.com/author/profile/457229

دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

حقوق تجارت و اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

https://scholar.google.com/citations?user=ZCjxFnUAAAAJ&hl=fr

دکتر فاطمه قناد

حقوق تجارت الکترونیک

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

https://scholar.google.com/citations?user=JpmiJz4AAAAJ&hl=en

https://ir.linkedin.com/in/fatemeh-ghanad-ph-d-2b8a0538

دکتر حمید کاظمی

حقوق حمل و نقل

عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

https://ir.linkedin.com/in/hamid-kazemi-81753535

https://scholar.google.com/citations?user=oEsDydcAAAAJ&hl=en

دکتر حسین کاویار

حقوق تجارت بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه اراک

https://www.magiran.com/author/profile/442967

دکتر محمد یکرنگی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=e3Eoo6EAAAAJ&hl=en

 

دکتر فاطمه کوکبی

حقوق سلامت

پژوهشگر دانشکده مدیرست و سیاستگذاری دانشگاه اراسموس

https://scholar.google.nl/citations?user=8SMIhqEAAAAJ&hl=nl

دکتر کاظم کوهی اصفهانی

حقوق جزا

عضو هیات علمی پژوهشکده شورای نگهبان

https://www.magiran.com/author/profile/439928

دکتر حجت مبین

حقوق مسئولیت مدنی

دانش آموخته دانشگاه شیراز

https://law.shirazu.ac.ir/~mobayen

دکتر کورش مجدزاده خاندانی

حقوق حمل و نقل

دانش آموخته دانشگاه منچستر انگلیس

https://scholar.google.jp/citations?user=PozpdNQAAAAJ&hl=en

https://ir.linkedin.com/in/majdzadeh

دکتر الهی محسنی

حقوق تطبیقی

دانش آموخته دانشگاه لیون 3 فرانسه

-

دکتر حسن محسنی

آیین دادرسی مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=zEOn14wAAAAJ&hl=en

دکتر سعید محسنی

حقوق تجارت

عضو هیات علمی دانشگاه فرودسی مشهد

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Dr-Saeed-Mohseni-2154589276

 

دکتر محمد مصطفی محقی

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه

-

دکتر فیروز محمودی

جرم شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://scholar.google.com/citations?user=BcAC7wcAAAAJ&hl=en

 

دکتر عباس میرشکاری

حقوق مسئولیت مدنی و حقوق اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://lawpol.ut.ac.ir/fa/~mirshekariabbas1

 

دکتر سپیده میرمجیدی

حقوق جزا

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://ir.linkedin.com/in/sepideh-mirmajidi-3a42688b

دکتر محمد مظهری

حقوق کار

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

https://www.magiran.com/author/profile/455527

دکتر خزر معصومی

حقوق محیط زیست

عضو هیات علمی دانشگاه آنیمبی مورومبی سائوپائولو برزیل

https://scholar.google.com/citations?user=CV-QMVAAAAAJ&hl=en

https://br.linkedin.com/in/khazar-masoumi-0986104b

 

دکتر محمدباقر مقدسی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

https://ub.ac.ir/~mbmoghadasi

دکتر سید عباس موسوی مجاب

حقوق جزای بین الملل

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/dmojab

دکتر یوسف مولایی

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه

https://www.magiran.com/author/profile/460506

دکتر اسماعیل نعمت الهی

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه قم

http://profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24761/23812/

دکتر جعفر نوری

حقوق تجارت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

https://lawpol.ut.ac.ir/~jafarnory

 

دکتر ابراهیم نوشادی

حقوق حمل و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

https://ca.linkedin.com/in/ebrahim-noshadi

دکتر سید علیرضا هاشمی زاده

حقوق حمل و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

https://ir.linkedin.com/in/hashemizadeh-alireza-97a61448

http://faculty.kiau.ac.ir/hashemizadeh-kohani/en

دکتر محمد حسین وکیلی مقدم

حقوق تجارت بین  الملل

عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه علیها اسلام قم

https://scholar.google.com/citations?user=WnTm7NYAAAAJ&hl=en

دکتر علیرضا یزدانیان

حقوق مسئولیت مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

https://ase.ui.ac.ir/a.yazdanian#tabcontrol_12