داوران

بسمه تعالی

داوران مجله

 

نام داور

رشته تخصصی

سمت

لینک دسترسی به داور

رضوان باقرزاده

حقوق بین الملل

استادیار

Publons

اسماء سالاری

حقوق بین الملل

استادیار

Publons

فریده شایگان

حقوق بین الملل

استادیار

Publons

نگین شفیعی بافتی

حقوق بین الملل

استادیار

Publons

مریم احمدی‌نژاد

حقوق بین الملل، حقوق بشر

استادیار

Publons

Google scholar

فاطمه ابراهیمی ورکیانی

حقوق عمومی

دانش‌آموخته دکتری

Publons

امیر مقامی

حقوق و علوم سیاسی

استادیار

Publons

عقیل محمدی

حقوق عمومی

استادیار

Publons

پوریا عسکری

حقوق بین‌الملل

استادیار

Publons

دکتر سید نصرالله ابراهیمی

حقوق اقتصادی، بانکی و

سرمایه‏ گذاری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر شهرام ابراهیمی

حقوق جزا و جرم‏ شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

Researchgate

Linked In

دکتر مریم ابراهیمی

حقوق بورس و سرمایه‏‏ گذاری

وکیل دادگستری

Linked In

دکتر علیرضا ابراهیم‏ گل

حقوق بین ‏‏الملل

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

Google scholar

Linked In

دکتر حمید ابهری

آیین دادرسی مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

Google scholar

Linked In

Researchgate

دکتر مهرنوش ابوذری

حقوق جزا و جرم‏ شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر محمد ابوعطا

حقوق حمل‏ و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

Linked In

دکتر سیدمحمدصادق احمدی

حقوق عمومی، حقوق بشر

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان

Google scholar

دکتر هاجر آذری

حقوق جزا، حقوق زنان

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

Google scholar

دکتر محمد آذین

حقوق پزشکی

عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان

Linked In

دکتر محسن ایزانلو

مسئولیت مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Linked In

دکتر رویا آسیایی

حقوق جزا، بزه کاری اطفال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

-

دکتر رضا اسلامی

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

Sbu

دکتر مجتبی اشراقی

حقوق حمل ‏‏و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر مجتبی اصغریان

حقوق نفت ‏‏و گاز

مدیر امور حقوقی

Researchgate

khu.ac.ir

دکتر جبار اصلانی

حقوق بین‏‏ الملل، حقوق بشر

مدیر امور حقوقی

-

دکتر حمیدرضا اصلانی

حقوق ارتباطات

وکیل دادگستری

-

دکتر مرضیه افضلی‏ مهر

حقوق بین ‏الملل خصوصی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

-

دکتر مسلم آقایی ‏طوق

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضائی

Google scholar

Linked In

Researchgate

دکتر مسعود البرزی

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه بین ‏المللی امام خمینی (ره) قزوین

ikiu.ac.ir

دکتر مصطفی السان

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

Linked In

Researchgate

دکتر مهدی الهویی نظری

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

-

دکتر مژگان امرالهی

حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

Researchgate

دکتر باقر انصاری

حقوق ارتباطات

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

Linked In

دکتر محمدعلی انصاری‏پور

حقوق اسلامی و خانواده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir

دکتر پرویز انصاری معین

حقوق بین ‏‏الملل

وکیل دادگستری

-

دکتر محمدعلی بابایی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه بین‏ المللی امام خمینی (ره) قزوین

ikiu.ac.ir

دکتر فرهاد بیات

حقوق تجارت و قراردادها

وکیل دادگستری

Linked In

دکتر حسن بادینی

حقوق مسئولیت مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر مصطفی بختیاروند

حقوق مالکیت فکری

عضو هیات علمی دانشگاه قم

Google scholar

Linked In

Researchgate

دکتر عباس برزویی

حقوق ثبت

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

-

دکتر محسن برهانی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر مجید بنایی اسکویی

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir

دکتر زهرا بهادری جهرمی

حقوق مالکیت فکری

کارشناس رسمی دادگستری

Google scholar

Linked In

دکتر حمید بهره ‏مند

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر عبدالله بهمن پوری

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

Google scholar

دکتر مهدی پیری دمق

حقوق انرژی و محیط زیست

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

Linked In

دکتر خیرالله پروین

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر محمدرضا پروین

حقوق زیست فناوری

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاوزی ایران

Google scholar

Linked In

دکتر رحیم پیلوار

حقوق اموال و مالکیت

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

Linked In

دکتر مجید پوراستاد

آیین دادرسی مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مرکزی

Google scholar

Linked In

دکتر عباس تدین

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مرکزی

Linked In

دکتر بهرام تقی‏ پور

حقوق داوری و حل اختلافات

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

--

دکتر علیرضا تقی ‏پور

حقوق جزای بین ‏الملل

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

ltr.basu.ac.ir

دکتر جواد تقی ‏زاده

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

Linked In

دکتر احمدرضا توحیدی

حقوق بین ‏‏الملل

عضو هیات علمی دانشگاه قم

qom.ac.ir

دکتر محمدمهدی توکلی

حقوق داوری و حل اختلافات

وکیل دادگستری

Linked In

دکتر لیلا ثمنی

حقوق زنان و خانواده

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (ع)

staff.alzahra.ac.ir

دکتر محمدجواد جاوید

حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر منصور جباری قره ‏باغ

حقوق حمل ‏‏و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

Linked In

دکتر فیض ‏الله جعفری

حقوق تجارت بین‏ الملل

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

Google scholar

Linked In

دکتر حسن جعفری‏ تبار

فلسفه حقوق

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

 

دکتر محمود جلالی

حقوق بین‏‏ الملل

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

Google scholar

Linked In

دکتر مرتضی چیت ‏سازیان

حقوق اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه قران و حدیث

teh.qhu.ac.ir

دکتر همایون حبیبی

حقوق بین ‏‏الملل

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

Researchgate

دکتر سعید حبیبا

حقوق مالکیت فکری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

 

دکتر جعفر حبیب ‏زاده

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

Google scholar

Researchgate

دکتر محمد حبیبی ‏مجنده

حقوق بین‏‏ الملل

عضو هیات علمی دانشگاه قم

mofidu.ac.ir

دکتر احمد حبیب ‏نژاد

حقوق عمومی

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر ملیحه زارع

حقوق تجارت و حقوق مالکیت فکری

دانش ‏آموخته دانشگاه نیویورک

Google scholar

Linked In

دکتر زهرا شاکری

حقوق مالکیت فکری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

Researchgate

 

دکتر اسماعیل شایگان

آیین دادرسی مدنی

دانش ‏آموخته دانشگاه پاریس

Linked In

دکتر جواد صالحی

حقوق جزای بین ‏‏الملل

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

Google scholar

Linked In

دکتر ساسان صیرفی

حقوق بین‏‏ الملل دریاها

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

Publons

دکتر نسرین طباطبائی

حقوق ثبت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر حسن عالی ‏پور

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

Google scholar

Linked In

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

حقوق تجارت بین‏‏ الملل

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

Google scholar

 

دکتر سلمان عمرانی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه‏السلام

Magiran

دکتر جمشید غلاملو

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

 

دکتر مجید غمامی

آیین دادرسی مدنی و حقوق سرمایه‏‏گذاری

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر مهدی فلاح خاریکی

حقوق تجارت بین ‏‏الملل

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آمل

Magiran

دکتر سیدمحمدمهدی قبولی درافشان

حقوق تجارت و اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

Google scholar

دکتر فاطمه قناد

حقوق تجارت الکترونیک

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

Google scholar

Linked In

دکتر حمید کاظمی

حقوق حمل ‏و نقل

عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

Google scholar

Linked In

دکتر حسین کاویار

حقوق تجارت بین‏‏ الملل

عضو هیات علمی دانشگاه اراک

Magiran

دکتر محمد یکرنگی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر فاطمه کوکبی

حقوق سلامت

پژوهشگر دانشکده مدیرست و سیاست‏ گذاری دانشگاه اراسموس

Google scholar

دکتر کاظم کوهی اصفهانی

حقوق جزا

عضو هیات علمی پژوهشکده شورای نگهبان

Magiran

دکتر حجت مبین

حقوق مسئولیت مدنی

دانش ‏آموخته دانشگاه شیراز

law.shirazu.ac.ir

دکتر کورش مجدزاده خاندانی

حقوق حمل ‏‏و نقل

دانش ‏آموخته دانشگاه منچستر انگلیس

Google scholar

Linked In

دکتر الهی محسنی

حقوق تطبیقی

دانش ‏آموخته دانشگاه لیون 3 فرانسه

-

دکتر حسن محسنی

آیین دادرسی مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر سعید محسنی

حقوق تجارت

عضو هیات علمی دانشگاه فرودسی مشهد

Researchgate

دکتر محمدمصطفی محقی

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه

-

دکتر فیروز محمودی

جرم شناسی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

Google scholar

دکتر عباس میرشکاری

حقوق مسئولیت مدنی و حقوق اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir

دکتر سپیده میرمجیدی

حقوق جزا

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Linked In

دکتر محمد مظهری

حقوق کار

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

Magiran

دکتر خزر معصومی

حقوق محیط‏زیست

عضو هیات علمی دانشگاه آنیمبی مورومبی سائوپائولو برزیل

Google scholar

Linked In

دکتر محمدباقر مقدسی

حقوق جزا

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

ub.ac.ir

دکتر سیدعباس موسوی مجاب

حقوق جزای بین ‏‏الملل

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir

دکتر یوسف مولایی

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه

Magiran

دکتر اسماعیل نعمت ‏الهی

حقوق قراردادها

عضو هیات علمی دانشگاه قم

profs.qom.ac.i

دکتر جعفر نوری

حقوق تجارت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir

دکتر ابراهیم نوشادی

حقوق حمل‏‏ و نقل

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

Linked In

دکتر سیدعلیرضا هاشمی‏ زاده

حقوق حمل‏‏ونقل

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

Linked In

faculty.kiau.ac.ir

دکتر محمدحسین وکیلی‏ مقدم

حقوق تجارت بین‏‏ الملل

عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه علیها‏اسلام قم

Google scholar

دکتر علیرضا یزدانیان

حقوق مسئولیت مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir

دکتر نغمه جوادپور

حقوق انرژی و حقوق سرمایه ‏‏گذاری خارجی، داوری تجاری و سرمایه ‏گذاری بین ‏المللی

وکیل دادگستری استاد مدعو دانشگاه علم و فرهنگ

Linked In

دکتر بهنام رستگاری

حقوق بشر- حقوق بین‏ الملل

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

Google scholar

Linked In

دکتر سمیرا سلیمان‏ زاده

حقوق شرکت‏ ها، حقوق سرمایه ‏گذاری و حل اختلافات

وکیل دادگستری

Researchgate

دکتر محمدهادی جواهرکلام

حقوق مدنی - حقوق اسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

scimet.atu.ac.ir

Instagram