اخبار و اعلانات

عدم دریافت مقاله جدید از برخی نویسندگان

دفتر مجله از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که سابقه ارسال مقاله به سامانه دارند معذور است مگر آنکه:   حداقل یک شماره از هنگام انتشار مقاله پیشین گذشته باشد یا   نتیجه ارزیابی مقاله پیشین دال بر غیر قابل پذیرش بودن باشد .

مطالعه بیشتر

تبادل لینک با مجله دانشکده حقوق تفلیس

    Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Law Faculty    Journal of Law   Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press         Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press      Alternative Dispute Resolution Yearbook                

مطالعه بیشتر

نمایه در پایگاه معتبر بین المللی Doaj

بدین وسیله یه اطلاع می رساند مجله مطالعات حقوق تطبیقی در پایگاه معتبر   Doaj  نمایه شد و از این پس به زنجیره بین المللی محققان و نویسندگان پیوسته است .

مطالعه بیشتر