پرسش‌های متداول

مقصود از مطالعه تطبیقی چیست؟

موضوع حقوق تطبیقی می‌تواند یک مسئله خاص حقوقی یا یک نهاد حقوقی یا اصول و مبانی نظامهای حقوقی باشد. در مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی در مقاله بررسی شده باشد بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعه‌ی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار می‌آید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه می‌شود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن می‌گردد.
مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانه‌ای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.

روند داوری در مجله چقدر طول خواهد کشید؟

طول داوری به موضوع مقاله، تعداد مقالات در حال داوری و .... بستگی دارد و حداقل 4 ماه طول خواهد کشید. لازم به ذکر است روزهای تعطیل و ایام تعطیلات دانشگاه ( مانند ایام نوروز و فصل تابستان )مشمول مدت مذکور نیست.


اگر در قسمت پیگیری وضعیت مقاله، عبارت در حال داوری نشان داده شود، مبدا محاسبه از آن هنگام آغاز خواهد شد.
در صورتیکه پس از گذشت 6 ماه از وضعیت مقاله خود مطلع نشدید به مجله ایمیل ارسال نمایید.


همچنین در صورتی که مقاله ای در بازه زمانی کوتاه تری به نتیجه برسد به نویسنده اطلاع رسانی خواهد شد.

آیا نیازی به آپلود سند واریز کارمزد وجود دارد؟

بله. حتما باید سند مذکور در سامانه بارگذاری شود تا مراحل بعدی صورت پذیرد.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

آیا این نشریه، مبلغی را بایت انتشار دریافت میکند؟

بله. نشریه به منظور تامین بخشی از هزینه های خود از جمله پرداخت حق الزحمه داوران،ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار، مبلغ 6.000.000 ریال را به عنوان هزینه پردازش مقاله در دو مرحله به شرح قسمت راهنمای نویسندگان دریافت میکند

آیا امکان اشتراک و دریافت نسخه چاپی مجلات وجود دارد؟

خیر. شما می‌توانید برای مشاهدۀ مقالات خود و یا دیگر نویسندگان به سایت مجله مراجعه کنید.