درباره نشریه

مجله حقوق تطبیقی، اولین نشریۀ ایرانی بوده که به طور تخصصی به «حقوق تطبیقی» پرداخته است. هشت شماره از این مجله در فاصلة زمانی سال‌های 1355 تا 1360 با «عنوان نشریة مؤسسة حقوق تطبیقی» به زینت طبع آراسته شد که هم اکنون نیز از منابع مهم حقوقی به شمار می‌آید . دور جدید دوفصلنامه با عنوان" مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی" از سال 1389 به صورت منظم چاپ می‌شود و موجب افتخار است که اکنون به عنوان یکی از منابع اصلی رشتۀ حقوق در ایران تلقی می‌شود.

دوفصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی از اردیبهشت 1391 به دریافت امتیاز علمی -پژوهشی نائل شد  و امروز یکی از پر استنادترین مجلات رشته حقوق محسوب می شود. لازم به ذکر است نویسندگان می‌توانند مقالات حقوقی در کلیه گرایش‌های حقوقی و بین رشته‌ای( حقوق و رشته‌های دیگر)  را با شرط رعایت رویکرد تطبیقی به مجله ارسال نمایند.

برخی از مهم ترین موضوعات قابل ارزیابی در مجله مطالعات حقوق تطبیقی:

- حقوق قراردادها؛ با تاکید بر قراردادهای الکترونیکی و هوشمند

-حقوق مسئولیت مدنی؛با تاکید بر حوزه های نوین موجد مسئولیت

-حقوق مالکیت فکری

-حقوق فناوری های نوین

-حقوق شخصیت

-حقوق حمل و نقل

- حقوق ثبت اسناد و املاک

- حقوق محیط زیست

- حقوق بورس، بیمه و بانک

- حقوق خانواده؛ با تاکید بر مسائل جدید حوزه خانواده

- حقوق بین الملل خصوصی؛ با تاکید بر تعارض قوانین در حوزه اموال نوین

-فلسفه حقوق

- مطالعات بین رشته ای حقوق و سایر علوم