مقدار

عنوان

13

تعداد دوره ها

24

تعداد شماره ها

350

تعداد مقالات منتشر شده

1 روز

متوسط زمان تا ارسال نامه قبول مقررات

4 روز

متوسط زمان تا ارسال نامه پرداخت کارمزد

13 روز

متوسط زمان تا اولین ارسال به داوری

96 روز

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

30 روز

متوسط زمان داوری هر ارزیاب

78 روز

متوسط زمان عدم پذیرش

316 روز

متوسط زمان پذیرش

76 روز

متوسط زمان انتشار ( بعد از پذیرش)

23 روز

متوسط زمان عدم پذیرش به جهاتی مانند عدم رعایت مقررات

3 نفر

متوسط تعداد داوری

 مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Comp Law Rev

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری: 16 هفته

نرخ پذیرش: 20%

 ضریب تاثیر سال 1398: 0.315

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (سال98) :  Q2- نشریه هسته

رتبه ارزیابی وزارت علوم -سال 1400: الف

وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات

نوع داوری: دوسو کور

نوع مقالات: علمی پژوهشی با رویکرد مطالعات تطبیقی

 

 

   Creative Commons License         

      

 لطفا پرسش های خود را فقط از طریق ایمیل مجله مطرح کرده و از مراجعه حضوری و تماس تلفنی خودداری کنید .


 مجله از بررسی مقالاتی که نویسندگان آنها  فاقد کد ارکید(ORCID) هستند یا  مقاله در حال داوری دارند یا مقاله شان در نوبت چاپ است معذور می باشد. لطفا در هنگام ارسال مقاله به این نکته توجه فرمایید 


توجه ویژه

مجله مطالعات حقوق تطبیقی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب و پایگاه های داده معتبراز جمله همیاب سیناوب و iThenticate به بررسی صحت و اصالت مقالات ارسالی                   می پردازد.لذا در صورت اثبات سرقت علمی، مقاله فاقد اعتبار اعلام شده و این امر به اطلاع مراجع صالح قانونی خواهد رسید.

Committee on Publication Ethics

قابل ذکر بوده این مجله با احترام به قوانین اخلاق درنشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE)  می باشد و از قانون و آیین نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پیروی میکند.

شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، مهر 1401، صفحه 459-912 (پاییز و زمستان 1401) 

ابر واژگان