مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Comp Law Rev

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری: 16 هفته

نرخ پذیرش: 20%

 ضریب تاثیر سال 1395: 0/206

ضریب تاثیر سال 1396: 0/333

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:Q1

امتیار ارزیابی وزارت علوم:81 (A)

وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات

نوع داوری: دوسو کور

 

   Creative Commons License         

      

 


 مجله از بررسی مقالاتی که نویسنده  آنها مقاله در حال داوری دارد یا مقاله شان در نوبت چاپ است معذور می باشد. لطفا در هنگام ارسال مقاله به این نکته توجه فرمایید 


توجه ویژه

مجله مطالعات حقوق تطبیقی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب و پایگاه های داده معتبر به بررسی صحت و اصالت مقالات ارسالی می پردازد.لذا در صورت اثبات سرقت علمی، مقاله فاقد اعتبار اعلام شده و این امر به اطلاع مراجع صالح قانونی خواهد رسید.قابل ذکر بوده مجله متعهد به رعایت مقررات کمیته اخلاق نشر آثار علمی (COPE) و کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تهران است. 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-404 (بهار و تابستان) 

مقاله علمی - پژوهشی

1. مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکا

صفحه 1-20

محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


6. قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

صفحه 99-121

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان


شناسنامه علمی شماره

19. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-34