مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Comp Law Rev

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری: 16 هفته

نرخ پذیرش: 20%

 ضریب تاثیر سال 1395: 0/206

ضریب تاثیر سال 1396: 0/333

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:Q1

امتیار ارزیابی وزارت علوم -سال 1396 :81 (A)

وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات

نوع داوری: دوسو کور

نوع مقالات: علمی پژوهشی

 

   Creative Commons License         

      

 لطفا پرسش های خود را فقط از طریق ایمیل مجله مطرح کرده و از مراجعه حضوری و تماس تلفنی خودداری کنید .


 مجله از بررسی مقالاتی که نویسنده  آنها مقاله در حال داوری دارد یا مقاله شان در نوبت چاپ است معذور می باشد. لطفا در هنگام ارسال مقاله به این نکته توجه فرمایید 


توجه ویژه

مجله مطالعات حقوق تطبیقی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب و پایگاه های داده معتبر به بررسی صحت و اصالت مقالات ارسالی می پردازد.لذا در صورت اثبات سرقت علمی، مقاله فاقد اعتبار اعلام شده و این امر به اطلاع مراجع صالح قانونی خواهد رسید.

Committee on Publication Ethics

قابل ذکر بوده این مجله با احترام به قوانین اخلاق درنشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE)  می باشد و از قانون و آیین نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پیروی میکند.

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-404 (بهار و تابستان) 

مقاله علمی - پژوهشی

1. مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکا

صفحه 1-20

محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


6. قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

صفحه 99-121

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان


شناسنامه علمی شماره

19. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-34