بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام¬های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماعِ دعوی احراز کرد، قسمت ماهویِ دادرسی آغاز می‌شود. هرگاه دعوای مطرح شده دارای عامل (یا عوامل) بین‌المللی باشد، تعیین قانون حاکم اجتناب‌ناپذیر است. خصوصیت «بین‌المللی بودن» دعاوی قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین‌المللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالش‌ها و تغییراتی را در زمینۀ قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این فضا به وجود آورده است و با محیط فیزیکی تفاوت‌های فنی و حقوقی دارد. در این پژوهش قصد پاسخ به این سؤال را داریم که در یک اختلاف ناشی از قرارداد تجاری الکترونیکی، چه قانونی حاکم است و تأثیر ارادۀ طرفین در تعیین این قانون تا چه میزان است؟ با وجود اهمیت این موضوع، بحث تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقد شده در فضای مجازی اینترنت در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا این مقاله درصدد است تا با ملاحظۀ جدیدترین اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی - تحلیلی رویکرد حقوق اتحادیۀ اروپا، آمریکا و همچنین ایران در خصوص تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Competent Law in E-Contracts Concluded on the Internet Space in Perspective of USA, EU and Iran Legal Systems

نویسندگان [English]

  • Hossein Kaviar 1
  • Homayoun Mafi 2
1 Phd Student in Private Law, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
2 Associated Professor, Department of Private Law, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The character of cosmopolitanism in e-commerce disputes is much more complicated than in normal international transactions. Internet environment has created challenges and changes about the governing law of contracts in this space. This cyber space has technical and legal differences in compared with physical environment. In this paper, we intend to answer this question that in dispute arising from an electronic commercial contract, what law governs and efficacy of parties will in determination of this law what to extent is? Despite the importance of this issue, discussion of the law governing electronic contracts concluded on the Internet and cyberspace in our legal literature has been little attention. In this research, with considering the latest international and domestic documents, we survey the competent law in e-contracts concluded on the internet space with a comparative and analytical approach in USA, EU and Iran legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competent Law
  • Dispute resolution
  • E-Contract
  • Most Closely Connected Law
  • Comparative Study