دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 584-1112 (پاییز و زمستان 1402) 
‏«وضعیت» اشخاص حقوقی و تأثیر آن بر اعتبار «شناسۀ ملی»‏

صفحه 727-751

10.22059/jcl.2023.365440.634552

سعید حبیبا؛ نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد نصیری؛ امیر عباس عسکری؛ سروش صفی زاده


مطالعۀ تطبیقی حقوق مصرف‌کننده راجع به برداشت مستقیم بانکی در ایران و امریکا

صفحه 883-911

10.22059/jcl.2023.356146.634481

محمدامین فصیحی‌زاده؛ علیرضا فصیحی زاده؛ حسن پاک طینت؛ مجتبی نیکدوستی


تأثیر مسئولیت داور بر اعتبار رأی داوری در‎ ‎حقوق ایران، امریکا و چین

صفحه 1049-1068

10.22059/jcl.2023.360174.634513

جعفر نوری یوشانلوئی؛ امیرمحمد قربان نیا؛ زهرا ناطقی؛ امیر رمضان تبار آرائی