بررسی اصول مسئولیت در حمل‌ونقل، از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام کامن‌لا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حقوق هوافضا- پژوهشگاه فضایی

چکیده

اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامن‌لا پیروی می‌کنند و از جنبۀ نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینۀ مبنای مسئولیت در حمل‌ونقل هستند، به‌نظر می‌رسد کشورهای تابع کامن‌لا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، برخی قواعد مسئولیت را جرح و تعدیل کرده‌اند. در بررسی انجام‌شده، این دو کشور در خصوص درج شرایط معافیت، مبنای مسئولیت یا تعهدات متصدی حمل‌ونقل عدول کرده‌اند. نویسنده در این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که سیستم کامن‌لا انعطاف‌پذیر است و دولت‌های پیرو این سیستم، در برخی موارد از اصول نظری مسئولیت فاصله می‌گیرند و به‌‌دلیل شرایط کشور متبوع خود، از قواعد تعدیل‌یافته پیروی می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles of liability in transportation: from theory to practice in commom law

نویسنده [English]

  • Hamid Kazemi
Researcher in Air and Space Law, Space Institute, Iran
چکیده [English]

Although England and the United States are both common law states and their legal systems follow the same rules, each has disregarded certain rules and changed them to suit specific circumstances. For instance, they have both disregarded the common law rule on the insertion of exemption conditions by carriers. Regarding carrier’s liability towards passengers, the United States accepts the highest strict care in this regard whilst the common law only based it on negligence. This therefore proves the hypothesis that common law states may in some respect distance themselves from the legal system that they follow because of the conditions of their pertinent state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrier
  • Liability
  • Negligence
  • remedy
  • Tort