موضوعات = مسئولیت مدنی
ضمان در هوش مصنوعی

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 449-466

10.22059/jcl.2019.274782.633787

عبداله رجبی


مطالعۀ تطبیقی اوصاف شیء در مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 367-383

10.22059/jcl.2016.58617

علیرضا یزدانیان؛ سید محمدهادی مهدوی؛ رضا عباسیان؛ نیوشا مصلی نژاد