موضوعات = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 15
1. مطالعۀ تطبیقی کارکردهای دوگانۀ اصل احتیاط در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 407-428

10.22059/jcl.2019.269582.633755

محسن ایزانلو؛ زهرا اسدی


2. ضمان در هوش مصنوعی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 449-466

10.22059/jcl.2019.274782.633787

عبداله رجبی


9. مطالعۀ تطبیقی اوصاف شیء در مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 367-383

10.22059/jcl.2016.58617

علیرضا یزدانیان؛ سید محمدهادی مهدوی؛ رضا عباسیان؛ نیوشا مصلی نژاد


14. مطالعۀ تطبیقی امکان مطالبۀ زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسئولیت در آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-35

10.22059/jcl.2014.51526

زهره افشار قوچانی؛ محسن ایزانلو