موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 26
1. مطالعۀ تطبیقی شرایط داوطلبان مجلس شورای اسلامی ایران و ولسی جرگۀ افغانستان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 763-781

آیت مولائی؛ مهدی معنوی


2. نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در ایران و لبنان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 639-664

علی‌محمد فلاح‌زاده؛ روح‌اله علیدادزاده


3. نظام مطلوب تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران در پرتو معیارهای بین‌المللی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 467-483

مصطفی زمانی‌زاده؛ اسدالله یاوری


5. مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات در نظام‌های حقوقی ایالت متحدۀ امریکا و فرانسه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-140

ولی الله حیدرنژاد؛ سید محمد مهدی غمامی


9. انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 709-731

فرامرز عطریان؛ سعید خانی والی‌زاده


10. مقدمه ای بر شناخت مفهوم پلیس اداری در ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-86

محمد جلالی؛ میثا کامیاب


11. مطالعۀ تطبیقی گسترۀ نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی ایران و هند

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 679-709

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ مازیار خادمی


12. مطالعۀ تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 759-776

نادر مردانی؛ غلام سخی اکبری


13. بررسی تطبیقی ارکان و الزامات حکومت محلی در ایران و ژاپن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 821-844

مجتبی همتی


17. شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 141-161

ولی رستمی؛ معصومه عامری


20. جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-83

خیرالله پروین


21. در آمدی بر مفهوم تنظیم گری حقوقی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 629-647

اسدالله یاوری


22. اساسی‌سازی ماهوی حق بر محیط زیست در حقوق ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 559-580

علی مشهدی


23. استقلال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 379-400

مسعود راعی؛ فرامرز عطریان


24. قدرت سیاسی؛ مطالعۀ تطبیقی در اندیشۀ لیبرال و اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 359-378

توکل حبیب زاده؛ علی فتاحی زفرقندی


25. تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 317-333

محمد جلالی؛ حامد کرمی