مطالعۀ تطبیقی شرایط و فرایندهای انتخاب و انتصاب قضات در نظام‌های حقوقی ایالت متحدۀ امریکا و فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

از مهم‌ترین عواملی که استقلال قوۀ قضائیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شیوۀ جذب و به‌کارگیری قضات است. شیوه‌های گزینش قضات بسیار متنوع‌ است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راه‌های مختلف و روش‌های تلفیقی گوناگونی اندیشیده‌اند. مسیر شغلی قضاوت در نظام‌های حقوقی نوشته و کامن‌لا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوت‌ها به کشف اصلاحات مورد‌نیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک می‌کند. در نظام‌های حقوقی متأثر از سنت کامن‌لا، به‌طور معمول قضات از میان وکلای باتجربه انتخاب می‌شوند و منصب قضا نوعی پاداش تلقی می‌شود که شخص به دلیل پرداختن به عمل حقوقی در محاکم در جایگاه وکالت، آن‌هم برای مدت طولانی و پس از آبدیده‌ شدن در بوتۀ تجربه، صلاحیت برخورداری از آن را پیدا می‌کند. در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، قضات از میان دانش‌‌آموختگان دانشگاهی انتخاب می‌شوند.
 هدف از مطالعۀ تطبیقی حاضر، بررسی نظام انتخاب و انتصاب قضات در امریکا به‌عنوان نمایندۀ کشورهای دستۀ اول و جذب و گزینش قضات در فرانسه به‌عنوان نماد نظام حقوقی رومی- ژرمنی است که با مطالعۀ کتابخانه‌ای و روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است.
شیوۀ انتخاب قاضی در نظام حقوقی ایالات متحده از مناقشه‌برانگیزترین و مهـم‌ترین مباحث مربوط به استقلال قضایی در این کشور است. قضات فدرال و ایالتی از طریـق روش‌های متفـاوت انتخـاب می‌شوند. در نظام فدرالی امریکا به موجب قانون اساسی فدرال هریک از ایالت‌ها قانون خاصی دارد که تشکیل قوای عمومی و شروط و شیوه‌های انتخاب قضات را موافق با فلسفۀ سیاسی پذیرفته‌شدۀ قوای پیش‌گفته مشخص می‌کند، لذا طبیعی است که سازمان قضایی یک ایالت با ایالت دیگر متفاوت باشد.
در فرانسه برخلاف امریکا، قضات از میان دانش‌آموختگان مدارس عالی انتخاب می‌شوند؛ با این تفکیک که قضات دادگاه‌های عمومی از میان دانش‌آموختگان مدرسۀ ملی قضایی و قضات دادگاه‌های اداری عمدتاً از میان دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و بالاتر حقوق عمومی که در مدرسۀ ملی اداری آموزش دیده‌اند جذب می‌شوند و پس از آموزش‌های نظری در شورای دولتی فرانسه دورۀ کارآموزی خود را طی می‌کنند. شورای دولتی نیز استخدام خود را با یک نهاد بزرگ، یعنی دیوان محاسبات، تقسیم می‌نماید و نفرات برتر این آزمون که از سوی مدرسۀ ملی اداری برگزار می‌شود، جذب شورای دولتی خواهند شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the conditions and procedures for the selection and appointment of judges in the legal systems of the United States and France

نویسندگان [English]

 • VALIYOLLAH HIDARNEZHAD 1
 • mahdi ghamamy 2
1 student
2 PROFESSOR
چکیده [English]

In France, unlike the US judges, they are graduates of the Supreme Judicial School, which has an organizational relationship with the Department of Justice and the French judicial system. The Supreme Judicial School is responsible for the training and training of future French judges who have been absorbed after passing university studies and obtaining a university degree. The 31-month training course runs apprenticeship and theoretical and practical training that all school teachers and educators are members of the judiciary.
The administrative proceedings in the French legal system are so important that the process of recruiting and training the judges of the administrative courts and the state council is separated from the general courts. As a result, the judges of the administrative courts are mainly drawn from graduate and postgraduate graduates who have been trained at the National School of Public Administration and are undergoing practical training at the French State Council. The government council also divides itself into a large institution, the Court of Cassation, and the accepted test, which is conducted through the National School of Public Administration, attracts top scores to the state council.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Judicial Independence
 • Judicial Appointment and Selection
 • US Legal System
 • French Legal System
 1. ابوالفتح، علی و نادری، مهین (1381)، برآورد استراتژیک ایالات متحدۀ امریکا، ج1، تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی معاصر.
 2. اف استون، فردیناند (1350)، نهادهای اساسی حقوق ایالات متحدۀ امریکا، مترجم: سید حسین صفایی، چ 1، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های حبیبی.
 3. آشتیانی، محمدحسن (آبان 1383)، «بررسی تاریخی شورای دولتی فرانسه»، مجلۀ قضاوت، سال سوم، ش 27.
 4. تنک، آندره (1358)، حقوق ایالات متحدۀ امریکا، مترجم: سید حسین صفایی، تهران: انتشارات مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران.
 5. الیوت، کاترین و ورنون، کاترین (1382)، نظام حقوقی فرانسه، چ 1، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 6. توکویل، آلکسی دو (1374)، دموکراسی در امریکا، مترجم: رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، تهران: انتشارات زوار با همکاری فرانکلین.
 7. دانشپور بخشایشی، عیسی (پاییز 1386)، «بررسی شورای دولتی فرانسه و صلاحیت‌های آن»، فصلنامۀ علامه، ش 15.
 8. رشوند بوکانی، مهدی (1388)، استقلال قاضی و قوۀ قضائیه در حقوق ایران، امریکا و فرانسه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 9. 9.        رضائی‌زاده، محمدجواد (1384)، محاکم اداری در فرانسه و صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به دعاوی اداری، چ 1، تهران: مدیریت.
 10. سازمان شفافیت بین‌الملل (1395)، فساد در نظام‌های قضایی گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2007، مترجم: لیلی منفرد، چ 1، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارت قوۀ قضائیه.
 11. سلطانی، سید ناصر (1392)، مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه، چ 1، تهران: پژوهشگاه قوۀ قضائیه.
 12. سواری دهقی، راحله (1394)، ساختارگرایی در آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهشی: فقه شیعه و اندیشۀ اروپایی)، چ 1، تهران: جنگل.
 13. شاه حیدری، علی و همتی، مجتبی (1389)، شرح اصول رفتار قضایی (اصول بنگلور)، چ 1، تهران: انتشارات خرسندی.
 14. شمس، عبدالله (1391)، آیین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته، ج 1، چ 28.
 15. کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت (1395)، ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا در سال 2012، ویراستار: احمد مرکز مالمیری، چ 1، تهران: انتشارات پژوهشگاه قوۀ قضائیه.
 16. متین دفتری، احمد (1349)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه
 17. مدنی، جلال‌الدین (1369)، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج 6، چ 1، تهران: سروش.
 18. نیوبور دیوید دبلیو (1389)، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در امریکا، مترجم: حمید قراگزلو، چ 1، تهران: مجد.
 19. هافمن، دنیس (1382)، قضاوت امریکایی، مترجم: عمادالدین و محمدحسین باقی، چ 1، تهران: نشر سرایی.

ب) خارجی

 1. Abrams, K. (1999)  "some realism about electoralism: rethinking judicial campaign finance", 72 Sothern California Law Review
  1. ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE UNITED STATES COURTS (2010) ,TheSelection, Appointment, And Reappointment  Of United States Magistrate Judges, Judges Information Series No. 2 MAGISTRATE JUDGES DIVISION OFFICE OF JUDGES PROGRAMS ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE UNITED STATES COURTS, March 2010
 2. American Bar Association (2009), Standing Committee on theFederal Judiciary, ISBN: 1-60442-461-3
 3. Blume٫ J. Eisenbegrg٫ T (1999), "Judicial politics٫ death penalty٫ and case selection: An empirical study"٫ 72 Southern California Law Review
 4. Bradly٫ A (2002), "Symposium on judicial election: selecting judges in th 21 century"٫ 30 Cap.u.l.Rev ٫ Burbank٫ S. "Politics٫ privileg and power: the separate role in appointment of federal judge"٫ 86 judicature
 5. Cross, F. (2003), "Thoughts on goldilocks and judicial independence". OHIO State Law journal, vol.64
 6. Dubais, P.(1986), "Accountability, independence and the selection of state judge: the role of popular election", 40.sw.l.j
 7. Freund٫ P. (1998), " Federal appointment٫ tenure٫ and independence"٫ Harvard Law Review٫vol.101 .:1146-1163
 8. Geyth٫ G (2008), " Methods of judicial selection and their impact on judicial independence"٫ Yale Law Journal. Vol.94
 9. Ginsburg _ T (2009), "Judicial appointment and judicial independence"_ papersseries for U.S institute for peace .paper available at http://sssrn.com_
 10. Guidance for promoting judicial independence and impartiality (2007)٫ papers fUSAID(NGO)availableat:www.usaid.gov/our_work/democracy_and.../pna cm2007.pd.
 11. Kotey٫ P.( ٫(2005), " Public financing for non_partisan election judicial campaigns: protecting judicial independence while ensuring judicial impartialy٫ Florida university college of law"٫ Akron Law Review. Vol.73
 12. McMillion, Barry J (2012), Nominations to U.S. Circuit and District Courts by President Obama During the 111th, and 112th Congresses, Analyst on the Federal Judiciary, Congressional Research Service, June 1, 2012
  1. O’Connell, Fiona & McCaffrey, Ray (2012),  Judicial Appointments in Germany and the United States,  information for the Committee for Justice on judicial appointments in Germany and the United States,  March 2012
 13. Philips, T (2003), "Keynote address: electoral accountability and judicial independence", OHIO State Law Journal, vol.64
 14. Rehnquist٫ W (1996), "Remarks of the chief justice, Washington college of law, continental celebration plenary academic panel": the future of the federal courts. (speech)
 15. Rehnquist٫ W (2005), "Structrural foundation of judicial independence"٫California Law Review٫ Vol.72
 16. Rutkus, Denis Steven (2013), Supreme Court Appointment Process: Roles of the President, Judiciary Committee, and Senate, Specialist on the Federal Judiciary, Congressional Research Service, February 19 2013
 17. Slotnick٫ E. "Federal judicial recruitment and selection research:A review Essey". Judicature 71٫ (1988).
 18. Taylor, Clifford W. (2009), Merit Selection: Choosing Judges Based on their Politics under the Veil of
 19. Tracy٫ G (2003), "Judicial independence and the ambiguity of aricle III protection"٫ OHIO State Law Journal٫ vol.64
 20. United States Institute of Peace (2009), Judicial Appointments and Judicial Independence, January 2009
  1. University of Denver (2008), American Judicature Society (judicial selection in the states), Institute for the Advancement of the American Legal System
  2. Voermans, W. Albers, p (2003), Councils for the judiciary in EU Countries, available at: www.coe.int/t/dghl/.../Council OfJusticeEurope_en.pdf
 21. Webster٫ P (1995), "Selection and retention of judge: is there one best method?"٫23 FLA. ST. U.L.REV
 22. Wheeler٫ R (2005), "Judicial independence in united states: current issues and relevant background"٫ Colombia Law Review٫ vol.34 .no.5
 23. Wyne٫ A. (2004), "Judicial diversity: where independence and accountability meet"٫ Albany Law Review٫ vol.67
 24. E. Aguilera (2012), The French legal system Edited by Ministry of Justice
 25. Giuseppe Di Federico (2005), RECRUITMENT, PROFESSIONAL EVALUATION  AND CAREER OF JUDGES AND PROSECUTORS IN EUROPE, Research Center for Judicial Studies (CeSROG), University of Bologna, Italy

 

 1. Garner, James W (2016), The French Judiciary, The Yale Law Journal, Vol. 26, No. 5