موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 27
1. مطالعه انتقادی نظام دادرسی کار ایران؛ با نگرشی به نظام آلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22059/jcl.2021.319678.634165

صابر الماسی خانی؛ رضا طجرلو


4. نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در ایران و لبنان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 639-664

10.22059/jcl.2019.278901.633825

علی‌محمد فلاح‌زاده؛ روح‌اله علیدادزاده


9. انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 709-731

10.22059/jcl.2018.248698.633602

فرامرز عطریان؛ سعید خانی والی‌زاده


17. شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 141-161

10.22059/jcl.2016.58605

ولی رستمی؛ معصومه عامری


21. جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-83

10.22059/jcl.2015.54401

خیرالله پروین


23. تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 317-333

10.22059/jcl.2014.52944

محمد جلالی؛ حامد کرمی


24. قدرت سیاسی؛ مطالعۀ تطبیقی در اندیشۀ لیبرال و اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 359-378

10.22059/jcl.2014.52947

توکل حبیب زاده؛ علی فتاحی زفرقندی


25. استقلال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 379-400

10.22059/jcl.2014.52948

مسعود راعی؛ فرامرز عطریان