موضوعات = حقوق مدنی
تعداد مقالات: 19
1. مطالعۀ تطبیقی قرارداد جانبی در حقوق انگلیس و ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 547-567

حبیب طالب احمدی؛ محدثه افتتاحی


2. تعهد به ارائۀ اطلاعات و متعادل‌سازی نابرابری اطلاعاتی در برابر گیرندۀ تسهیلات بانکی در قراردادهای اعتبار با مطالعۀ تطبیقی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 387-405

سیدحسین اعلم‌الهدی؛ سیدعلی سیداحمدی سجادی؛ سجاد مظلومی


3. قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-41

گودرز افتخار جهرمی؛ ابراهیم رضوانی


4. بررسی تأسیس Bailment در نظام کامن‌لا و مطالعۀ تطبیقی با حقوق ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 595-617

محمد هادی دارائی


5. آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسلامی و نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 285-308

محسن صفری؛ سید مهرداد امیر شاهکرمی


6. استثناهای حق تصویر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 451-472

عباس میرشکاری


7. حق اتباع خارجی در زمینۀ تملک اموال در ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 521-544

احمدرضا توحیدی؛ ریحانه کوشش کار


8. ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 733-758

سید مصطفی محقق داماد؛ علی ساعت‌چی


9. مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-101

رحیم پیلوار


10. مطالعۀ تطبیقی ادارۀ فضولی امور دیگری در حقوق اروپا و ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-122

سید پدرام خندانی


11. فروش خودیاری در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-40

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی موسوی


12. حقوق نرم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 251-276

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم


13. بررسی تطبیقی حقوقی – اقتصادی نظریۀ نمایندگی ظاهری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-59

منصور امینی؛ مونا عبدی


14. دادرسی موازی در دعاوی بین‌المللی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 581-602

رضا مقصودی


15. آسیب‌های آموزش و پ‍‍‍ژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن‌

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 649-684

سید حسین صفایی؛ محمود کاظمی


17. وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 201-227

رضا طجرلو؛ هادی شعبانی


18. تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-153

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی