آسیب‌های آموزش و پ‍‍‍ژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن‌

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

طی چند سال گذشته تغییراتی در نظام آموزش و پژوهش حقوق در ایران صورت گرفته که موجب آسیب جدی به این نظام و به تبع آن، تضعیف نظام حقوقی کشور شده است.البته برخی ایرادها به رشتۀ حقوق اختصاص ندارد و در رشته‌های دیگر علوم انسانی نیز دیده می‌شود. بخشی از این آسیب‌ها مرتبط با استادان (مانند شیوۀ جذب، ارتقا، اشتغال استادان به کار‌های مختلف غیردانشگاهی و...) و بخشی مربوط به شیوۀ پذیرش دانشجو (جذب متمرکز و بدون ضابطۀ دانشجو و گاه بدون آزمون و در سطح گسترده در مقاطع تحصیلات تکمیلی) و برخی دیگر مربوط به شیوۀ آموزش (انباشت مطالب حفظی، بیگانگی دانشجویان با مسائل عملی حقوقی، نظام تورم نمره و...) و یا مربوط به پژوهش (کمبود پژوهش اصیل و بنیادین، رواج کپی‌برداری و ترجمه از آثار دیگران و...) حقوق است و سرانجام بخشی به منابع درسی و رشته‌ها‌ی تحصیلی و شیوۀ مدیریت دانشگاه‌ها و رعایت نکردن استقلال آن‌ها مربوط می‌شود. در این مقاله تلاش شده است با تحقیق میدانی و نظرخواهی از استادان و صاحب‌‌نظران باتجربه و پیش‌کسوت، آسیب‌ها و چالش‌های موجود شناسایی و ریشه‌یابی شده، تا حد ممکن راه‌حل‌های مقابله با آن ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Education and Research in the Field of Law in Iran and the Strategies to Address Them

نویسندگان [English]

  • Hossein Safai 1
  • Mahmoud Kazemi 2
1 Professor Private Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Private Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

During the past few years, the Iranian system of education and research in law has received severe changes, which have seriously damaged this system, and consequently have led to the decline of the Iranian legal system. Some such changes are not limited to law; rather, they are present in other fields of human sciences. This can be partially due to university instructors (e.g., how they are recruited, promoted, assigned various posts unrelated to academic affairs, etc.), as well as to the process of admitting university students (e.g., nationwide and centralized admission of university students which is done sometimes out of the regular rules, without entrance exams, and through admitting large numbers of students at postgraduate levels), and to educational methods (e.g., demand for memorizing huge quantities of materials, unfamiliarity of students with legal issues in practice, demand for high scores, etc.), or to research (insufficiency of original, fundamental studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • full-time job
  • common/overlapping studies
  • university student admission
. صفایی، سید حسین و کاظمی، محمود (1389)، "تحقیقی پیرامون وضعیت علم حقوق ،از ورود اسلام به ایران تا انقلاب اسلامی"، مجلۀ حقوق تطبیقی، دورۀ 1، شمارۀ 1، بهار و تابستان.
2. صفایی، سید حسین و کاظمی، محمود (1389)، "وضعیت علم حقوق در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ،با جهت‌گیری آینده"، مجلۀ حقوق تطبیقی، دورۀ 1 ،شمارۀ 2، پاییز و زمستان.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، صد مقاله در روش تحقیق در حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
4. پرسش‌نامه‌ها و تحقیقات میدانی
5. در این پژوهش از دیدگاه‌های کتبی و شفاهی استادان ارجمند زیر بهره برده‌ایم که به این وسیله از همکاری آن‌ها صمیمانه تشکر می‌کنیم: آقایان دکتر آشوری، اسماعیلی، الشریف، الماسی، امامی، انصاری(باقر)، باقری، بهرامی احمدی، حبیبا، رحیمی، ره پیک، روشن، صادقی(محمود)، صادقی نشاط، عادل، عراقی، قاسم‌زاده، کریمی، محقق داماد، محمدی(احمد)، مهرپور، هاشمی، یزدانیان و سرکار خانم دکتر جنیدی.