موضوعات = حقوق مدنی
تعداد مقالات: 20
1. مطالعه تطبیقی ضابطه‌های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.22059/jcl.2021.317984.634142

ناهید پارسا؛ حمید ابهری


3. مطالعۀ تطبیقی قرارداد جانبی در حقوق انگلیس و ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 547-567

10.22059/jcl.2019.284336.633864

حبیب طالب احمدی؛ محدثه افتتاحی


4. قواعد حاکم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-41

10.22059/jcl.2019.282205.633845

گودرز افتخار جهرمی؛ ابراهیم رضوانی


6. آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسلامی و نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 285-308

10.22059/jcl.2017.137260.633267

محسن صفری؛ سید مهرداد امیر شاهکرمی


7. استثناهای حق تصویر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 451-472

10.22059/jcl.2017.242351.633549

عباس میرشکاری


8. حق اتباع خارجی در زمینۀ تملک اموال در ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 521-544

10.22059/jcl.2017.235976.633511

احمدرضا توحیدی؛ ریحانه کوشش کار


9. ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 733-758

10.22059/jcl.2017.228384.633457

سید مصطفی محقق داماد؛ علی ساعت‌چی


12. فروش خودیاری در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-40

10.22059/jcl.2015.54396

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی موسوی


13. بررسی تطبیقی حقوقی – اقتصادی نظریۀ نمایندگی ظاهری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-59

10.22059/jcl.2015.54399

منصور امینی؛ مونا عبدی


14. حقوق نرم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 251-276

10.22059/jcl.2015.54412

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم


16. دادرسی موازی در دعاوی بین‌المللی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 581-602

10.22059/jcl.2014.52956

رضا مقصودی


17. آسیب‌های آموزش و پ‍‍‍ژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن‌

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 649-684

10.22059/jcl.2014.52959

سید حسین صفایی؛ محمود کاظمی


19. تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-153

10.22059/jcl.2014.51531

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی


20. وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 201-227

10.22059/jcl.2014.51535

رضا طجرلو؛ هادی شعبانی