موضوعات = حقوق بین الملل
تعداد مقالات: 29
1. نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 177-194

سید قاسم زمانی؛ وحید بَذّار


3. مفهوم بشریت در آیینۀ مکاتب حقوق بینالملل؛ جدال رویکرد مدیریتگرا در برابر طرح انسانی شدن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-92

اسماعیل تاور؛ ابراهیم بیگ زاده


4. صلاحیت فراسرزمینی بر اساس دکترین آثار در حقوق بین‌الملل

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 805-828

محسن محبی؛ عبدالحسین صفائی


5. نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-201

سید قاسم زمانی؛ رضا شیران خراسانی


7. مطالعۀ تطبیقی جایگاه حقوق اقلیت‎ها در منشور حقوق شهروندی ایران و اعلامیۀ حقوق اقلیت‎های سازمان ملل متحد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 203-230

حجت سلیمی ترکمانی؛ جلیل حاضر وظیفه قره‌باغ


8. بررسی وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 607-636

عبدالحسین شیروی؛ فریده شعبانی جهرمی


9. جایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین‌المللی جهانی، منطقه‌ای و اسناد ملی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 777-798

سید فضل‌الله موسوی؛ مریم احمدی‌نژاد؛ یاسر امین‌الرعایا


10. حمایت از حق تغذیۀ کودک با شیر مادر در اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 583-606

شهرام زرنشان؛ احمد رضوانی مفرد


11. بررسی اجرای تحریم در سازمان‌های منطقه‌ای با تأکید بر اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 249-275

عبدالله عابدینی؛ علیرضا ابراهیم گل


12. چالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-24

هاجر آذری؛ نسرین طباطبائی حصاری


14. بررسی جامعه‌شناختی حقوق فراملی، جهانی شدن و همبستگی جهانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 405-435

اسداله بابایی فرد


16. بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانۀ اسلامی با کنوانسیون‌های چهارگانۀ 1949 ژنو؛ با تأکید بر رفتار با اسرای جنگی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 753-783

سید فضل اله موسوی؛ امیر فامیل زوار جلالی


17. برده‌داری سنتی و مدرن در حقوق بین‌الملل و اندیشۀ اسلامی؛ با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-52

مریم احمدی نژاد؛ یاسر امین الرعایا؛ محمود گنج بخش


19. نقش و جایگاه موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای نفتا و آسه‌آن در پیشبرد و تضمین ابعاد و انواع حقوق بشر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 179-199

حسین شریفی طرازکوهی؛ نازیلا سیه جانی


21. استقلال و بی‌طرفیِ داور؛ ترادف یا تمایز؟ (مطالعۀ تطبیقی در داوری تجاری بین‌المللی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 393-412

شقایق واحد؛ رضا معبودی نیشابوری


22. دادرسی موازی در دعاوی بین‌المللی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 581-602

رضا مقصودی