نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموختۀ دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در حقوق مسئولیت بین‌المللی، مشارکت در خسارت یا امتناع از کاهش خسارت از سوی دولت یا سازمان بین‌المللی زیان‌دیده، در تعیین جبران خسارت مد نظر قرار خواهد گرفت. با اینکه قاعدۀ یادشده به صورت کاملاً مشابه در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است، تمایزهای متعددی در خصوص اجرای آن در این دو حوزه وجود دارد. این تمایزها عمدتاً به این سبب است که سازمان‌ها از دولت‌های دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی تشکیل شده‌اند. همچنین، کارکنان آن‌ها که به‌طور هم‌زمان تبعۀ یک دولت هستند، در برخی از موارد ممکن است تحت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود قرار گیرند. نگارندگان این نوشتار در تلاش‌اند تا ضمن تبیین جنبه‌های حقوقی «مشارکت زیان‌دیده در خسارت» و شرایط اعمال آن در حقوق مسئولیت بین‌المللی، اجرای آن را در حقوق مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مورد پژوهش و بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the Injured to the Injury in Responsibility International Law

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ghasem Zamani 1
  • Vahid Bazzar 2
1 associate professor, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University
2 P.H.D Student of International Law of Allameh Tabatabae'i University
چکیده [English]

According to the principle of the contribution of the injured to the injury in international responsibility law, the contribution to the injury or refusal of mitigation of injury of injured state or international organization will consider in reparation. Although The rule is quite similar in the law of state responsibility and international organizations, there are several distinctions regarding the implementation of this rule in these two areas. These distinctions are mainly due to the fact that organizations are composed of states with international legal personality. Also, their employees, who are parallelly subjects of a state, may, in some cases, be subject to the diplomatic protection of their state of nationality. This article, while explaining of legal aspects of the principle of the contribution to the injury and conditions of application of that in the area of international responsibility law, tries to examine its implementation in the law of state responsibility and law of international organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the contribution to the injury
  • International Responsibility
  • duty to mitigation
  • state
  • international organization