موضوعات = حقوق بین الملل
مطالعه تطبیقی الزامات شکلی اصل صلاحیت جهانی در نظام‌های حقوقی آلمان و سوئد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22059/jcl.2023.358273.634495

بهمن ساعدی؛ امیرساعد وکیل


نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 177-194

10.22059/jcl.2018.250472.633619

سید قاسم زمانی؛ وحید بَذّار


نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 179-201

10.22059/jcl.2018.258288.633676

سید قاسم زمانی؛ رضا شیران خراسانی


بررسی وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی

دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 607-636

10.22059/jcl.2017.224750.633433

عبدالحسین شیروی؛ فریده شعبانی جهرمی


جایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین‌المللی جهانی، منطقه‌ای و اسناد ملی

دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 777-798

10.22059/jcl.2017.112126.633121

سید فضل‌الله موسوی؛ مریم احمدی‌نژاد؛ یاسر امین‌الرعایا


بررسی اجرای تحریم در سازمان‌های منطقه‌ای با تأکید بر اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 249-275

10.22059/jcl.2017.62536

عبدالله عابدینی؛ علیرضا ابراهیم گل


برده‌داری سنتی و مدرن در حقوق بین‌الملل و اندیشۀ اسلامی؛ با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-52

10.22059/jcl.2016.58598

مریم احمدی نژاد؛ یاسر امین الرعایا؛ محمود گنج بخش