موضوعات = حقوق بین الملل
تعداد مقالات: 29
2. نقش زیان‌دیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 177-194

10.22059/jcl.2018.250472.633619

سید قاسم زمانی؛ وحید بَذّار


4. صلاحیت فراسرزمینی بر اساس دکترین آثار در حقوق بین‌الملل

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 805-828

10.22059/jcl.2018.256382.633660

محسن محبی؛ عبدالحسین صفائی


5. نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-201

10.22059/jcl.2018.258288.633676

سید قاسم زمانی؛ رضا شیران خراسانی


8. حمایت از حق تغذیۀ کودک با شیر مادر در اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 583-606

10.22059/jcl.2017.236561.633517

شهرام زرنشان؛ احمد رضوانی مفرد


9. بررسی وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 607-636

10.22059/jcl.2017.224750.633433

عبدالحسین شیروی؛ فریده شعبانی جهرمی


10. جایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین‌المللی جهانی، منطقه‌ای و اسناد ملی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 777-798

10.22059/jcl.2017.112126.633121

سید فضل‌الله موسوی؛ مریم احمدی‌نژاد؛ یاسر امین‌الرعایا


12. بررسی اجرای تحریم در سازمان‌های منطقه‌ای با تأکید بر اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 249-275

10.22059/jcl.2017.62536

عبدالله عابدینی؛ علیرضا ابراهیم گل


13. بررسی جامعه‌شناختی حقوق فراملی، جهانی شدن و همبستگی جهانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 405-435

10.22059/jcl.2016.60687

اسداله بابایی فرد


17. برده‌داری سنتی و مدرن در حقوق بین‌الملل و اندیشۀ اسلامی؛ با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-52

10.22059/jcl.2016.58598

مریم احمدی نژاد؛ یاسر امین الرعایا؛ محمود گنج بخش


25. دادرسی موازی در دعاوی بین‌المللی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 581-602

10.22059/jcl.2014.52956

رضا مقصودی