کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در برابر اشخاص غیربیمار در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22059/jcl.2020.312303.634095

عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی


2. ملاک محاسبه نرخ خسارت تاخیر تادیه ناشی از ارز خارجی در اسناد تجاری بین‌المللی با نگاه به رویه داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22059/jcl.2021.316622.634134

اویس رضوانیان؛ محمدرضا شکاری اشکذری


3. مطالعۀ تطبیقی کارکردهای دوگانۀ اصل احتیاط در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 407-428

10.22059/jcl.2019.269582.633755

محسن ایزانلو؛ زهرا اسدی


8. مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 569-599

10.22059/jcl.2016.60694

مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی


9. رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 299-321

10.22059/jcl.2016.58613

ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


10. مطالعۀ تطبیقی امکان مطالبۀ زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسئولیت در آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-35

10.22059/jcl.2014.51526

زهره افشار قوچانی؛ محسن ایزانلو