موضوعات = حقوق تجارت
تعداد مقالات: 16
1. مطالعۀ تطبیقی تکالیف سهام‌داران کنترل‌کننده در قبال سهام‌داران اقلیت در حقوق ایران و انگلیس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 363-386

10.22059/jcl.2018.252836.633634

احمد یوسف زاده؛ سروش رستم زاد اصلی؛ محمود صابری


3. تحول تاریخی چارچوب‌های تجارت از ترتیبات قراردادی به شرکت‌‌های تجاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 437-459

10.22059/jcl.2016.60688

مصطفی بستاتی؛ محمود باقری


5. انواع دعاوی و شیوه‌های رسیدگی در بازار سرمایۀ ایران و امریکا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 347-365

10.22059/jcl.2016.58615

سیدیونس نورانی مقدم؛ اعظم عیوضی


8. مقایسۀ اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 301-323

10.22059/jcl.2015.54414

همایون مافی؛ احمد محسن زاده


9. حق دراختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسۀ آن با قانون تجارت ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 325-349

10.22059/jcl.2015.54415

سعید محسنی؛ الناز نهاوندی


10. مطالعۀ تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 401-429

10.22059/jcl.2014.52949

حبیب الله رحیمی؛ خسرو محمودزاده


13. تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-153

10.22059/jcl.2014.51531

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی


14. حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 191-200

10.22059/jcl.2014.51534

امیر صادقی نشاط


16. راهنامه در کنوانسیون CMR

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-136

10.22059/jcl.2014.36316

سعید محسنی؛ حسین صفوی شاملو