موضوعات = حقوق تجارت
انواع دعاوی و شیوه‌های رسیدگی در بازار سرمایۀ ایران و امریکا

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 347-365

10.22059/jcl.2016.58615

سیدیونس نورانی مقدم؛ اعظم عیوضی


مطالعۀ تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 401-429

10.22059/jcl.2014.52949

حبیب الله رحیمی؛ خسرو محمودزاده


تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 133-153

10.22059/jcl.2014.51531

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی


حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 191-200

10.22059/jcl.2014.51534

امیر صادقی نشاط


راهنامه در کنوانسیون CMR

دوره 4، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 123-136

10.22059/jcl.2014.36316

سعید محسنی؛ حسین صفوی شاملو