موضوعات = آیین دادرسی مدنی
تعداد مقالات: 8
1. مطالعۀ تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 473-491

مصطفی السان؛ نصیبه محمودی


2. نهاد اعتراض مستقل در آیین دادرسی مدنی فرانسه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 381-401

عباس کریمی؛ رضا شکوهی‌زاده


3. تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 403-423

حسن محسنی


4. تجزیه‌پذیری و تجزیه‌ناپذیری دعوای مدنی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 499-519

مجید پوراستاد؛ ندا اقبال اسگویی


5. توصیف رأی از منظر قابلیت شکایت (با نگاهی تطبیقی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 323-342

حسن محسنی


7. تبیین اصول و قواعد دادرسی تجاری و ارزیابی کارایی آن از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-65

گودرز افتخار جهرمی؛ سید علی خراسانی


8. نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-139

عبادالله رستمی چلکاسری؛ متین بازیار