موضوعات = آیین دادرسی مدنی
تعداد مقالات: 8
1. مطالعۀ تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 473-491

10.22059/jcl.2018.245146.633573

مصطفی السان؛ نصیبه محمودی


2. نهاد اعتراض مستقل در آیین دادرسی مدنی فرانسه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 381-401

10.22059/jcl.2018.242480.633554

عباس کریمی؛ رضا شکوهی‌زاده


4. تجزیه‌پذیری و تجزیه‌ناپذیری دعوای مدنی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 499-519

10.22059/jcl.2017.228961.633460

مجید پوراستاد؛ ندا اقبال اسگویی


5. تبیین اصول و قواعد دادرسی تجاری و ارزیابی کارایی آن از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-65

10.22059/jcl.2017.62522

گودرز افتخار جهرمی؛ سید علی خراسانی


8. نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-139

10.22059/jcl.2016.58603

عبادالله رستمی چلکاسری؛ متین بازیار