موضوعات = آیین دادرسی مدنی
مطالعه تطبیقی تحصیل دلیل توسط داور در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا و قواعد کانون وکلای بین المللی .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22059/jcl.2022.346687.634406

همایون مافی؛ زهرا میرشاه پناه؛ عباسعلی دارویی


نهاد اعتراض مستقل در آیین دادرسی مدنی فرانسه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 381-401

10.22059/jcl.2018.242480.633554

عباس کریمی؛ رضا شکوهی‌زاده


نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 123-139

10.22059/jcl.2016.58603

عبادالله رستمی چلکاسری؛ متین بازیار