کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
نقش وارسی کالا و اعلام خسارت در کنوانسیون CMR و حقوق ایران

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 819-837

10.22059/jcl.2022.341041.634339

سعید محسنی؛ فائزه تیموری مقدم؛ مهسا رباطی


معرفی و نقد نظریۀ اعتماد متعارف

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 785-803

10.22059/jcl.2016.60702

اسماعیل نعمت اللهی


رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 299-321

10.22059/jcl.2016.58613

ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن

دوره 1، شماره 2، مهر 1389، صفحه 51-79

10.22059/jcl.2010.80794

مرتضی عادل؛ بهنام غفاری فارسانی


قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 159-181

10.22059/jcl.2010.80789

مرتضی عادل؛ بهنام غفاری فارسانی