کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در برابر اشخاص غیربیمار در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22059/jcl.2020.312303.634095

عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی


4. معرفی و نقد نظریۀ اعتماد متعارف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 785-803

10.22059/jcl.2016.60702

اسماعیل نعمت اللهی


5. رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 299-321

10.22059/jcl.2016.58613

ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


7. حق دراختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسۀ آن با قانون تجارت ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 325-349

10.22059/jcl.2015.54415

سعید محسنی؛ الناز نهاوندی


9. قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-79

10.22059/jcl.2010.80794

مرتضی عادل؛ بهنام غفاری فارسانی


11. قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 159-181

10.22059/jcl.2010.80789

مرتضی عادل؛ بهنام غفاری فارسانی