قواعد صلاحیت نسبی محاکم کیفری در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 پردیس فارابی - قم

چکیده

یکی از تقسیم بندی های صلاحیت محاکم کیفری، تقسیم این محاکم به کیفری یک و کیفری دو است. صلاحیت نسبی به عنوان یکی دیگر از اقسام صلاحیت های محاکم کیفری در عرض صلاحیت ذاتی و محلی به بررسی این موضوع می‌پردازد. در صلاحیت نسبی، محاکم کیفری اعم از عمومی و اختصاصی با توجه به نسبت آنها با یکدیگر بر اساس نوع جرم ارتکابی، شدت مجازات و یا تلفیقی از نوع جرم و شدت مجازات به محاکم درجه یک و محاکم درجه دو دسته بندی می گردند. محاکم درجه یک با تعدد قاضی به جرایم مهمتر و محاکم درجه دو با وحدت قاضی به جرایم با اهمیت کمتر رسیدگی می کنند. در حقوق ایران مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت نسبی محاکم کیفری هم در مورد محاکم عمومی و هم محاکم اختصاصی پذیرفته شده است؛ به گونه ای که محاکم عمومی به دادگاه کیفری یک و کیفری دو منقسم می گردند و محاکم اختصاصی اعم از انقلاب، نظامی و نظامی زمان جنگ دارای دو درجه یک و دو می باشند. بعلاوه، در خصوص جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال نیز بر اساس صلاحیت نسبی، علاوه بر دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان پیش بینی گردیده است. در حقوق انگلستان نیز صلاحیت نسبی محاکم کیفری مورد پذیرش قرار گرفته به گونه ای که جرایم بر اساس اهمیت به سه دسته جرایم اختصاری، جرایم دو وجهی و جرایم قابل کیفرخواست تقسیم گردیده و بر همین اساس در محاکم صلح یا دادگاه جزایی مورد رسیدگی قرار می گیرند. بعلاوه، در حقوق هر دو کشور، صلاحیت نسبی در مرحله مجدد رسیدگی نیز پیش بینی گردیده است و این محاکم به دو دسته منقسم می گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rules of relative jurisdiction of criminal courts in Iran and English law

نویسندگان [English]

  • mohammad abbaszadeh 1
  • mohammad javad Fathi 2
1 tehran university
2 pardise farabi- qom
چکیده [English]

One of the divisions of jurisdiction of criminal courts is the division of these courts into Courts grade one and Courts grade two. Relative jurisdiction is studied as another kind of criminal courts jurisdiction beside local and inherent jurisdiction. In Relative jurisdiction, Courts grade one deal with more important crimes by multiple judges and Courts grade two deal with less important crimes by single judge. In Iranian law according to criminal procedure code 1392, Relative jurisdiction is accepted in both general and special courts. In English law, also, Relative jurisdiction of criminal courts accepted such a way that the crimes, based on importance, divided into three parts: Indictable offences, Summary offences and Offences triable and this will be heard either by Magistrates’ Court or crown court accordingly. In addition, in the law of both countries, relative jurisdiction in the retrial is also provided and these courts are divided into two categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative jurisdiction
  • importance of crime
  • criminal courts
  • Iran law
  • English law