موضوعات = داوری و حل اختلافات
تعداد مقالات: 3
1. قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 545-570

محمدعلی بهمئی؛ حُسنی شیخ‌عطار


2. بررسی اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 619-638

مازیار راستبد؛ عباداله رستمی


3. دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 519-540

صالح خدری