موضوعات = حقوق تجارت بین الملل
تعداد مقالات: 8
1. اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‌الملل؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 527-546

امیر صادقی‌‌نشاط؛ حسین باقری‌نیا


2. مطالعۀ تطبیقی تأثیر عرف و عادت در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 413-442

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


3. مبانی دکترین انتظارات مشروع در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 475-497

محمد علی بهمئی؛ نجمه تقوی


4. حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 179-202

نوید رهبر


5. قواعد و شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-43

حمید ابهری؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


6. مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 569-599

مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی


7. مطالعۀ تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامههای الکترونیکی داوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-95

لعیا جنیدی؛ رضا مسعودی


8. تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 253-269

سید محمد طباطبائی نژاد؛ مریم فارسی؛ معصومه ناظری فینی