موضوعات = داوری و حل اختلافات
تأثیر مسئولیت داور بر اعتبار رأی داوری در‎ ‎حقوق ایران، امریکا و چین

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 1049-1068

10.22059/jcl.2023.360174.634513

جعفر نوری یوشانلوئی؛ امیرمحمد قربان نیا؛ زهرا ناطقی؛ امیر رمضان تبار آرائی


قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 545-570

10.22059/jcl.2018.237115.633522

محمدعلی بهمئی؛ حُسنی شیخ‌عطار


بررسی اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 619-638

10.22059/jcl.2018.241826.633544

مازیار راستبد؛ عباداله رستمی