موضوعات = داوری و حل اختلافات
تعداد مقالات: 4
2. قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 545-570

10.22059/jcl.2018.237115.633522

محمدعلی بهمئی؛ حُسنی شیخ‌عطار


3. بررسی اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 619-638

10.22059/jcl.2018.241826.633544

مازیار راستبد؛ عباداله رستمی


4. دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 519-540

10.22059/jcl.2015.55774

صالح خدری