موضوعات = داوری و حل اختلافات
تعداد مقالات: 4
1. ملاک محاسبه نرخ خسارت تاخیر تادیه ناشی از ارز خارجی در اسناد تجاری بین‌المللی با نگاه به رویه داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.22059/jcl.2021.316622.634134

اویس رضوانیان؛ محمدرضا شکاری اشکذری


2. قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 545-570

10.22059/jcl.2018.237115.633522

محمدعلی بهمئی؛ حُسنی شیخ‌عطار


3. بررسی اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران و امریکا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 619-638

10.22059/jcl.2018.241826.633544

مازیار راستبد؛ عباداله رستمی


4. دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 519-540

10.22059/jcl.2015.55774

صالح خدری