موضوعات = حقوق تجارت بین الملل
مطالعۀ تطبیقی صلاحیت دادگاه‌ها در اعتبارات اسنادی در حقوق ایران، ‏اتحادیۀ اروپا و ایالات ‌متحدۀ امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22059/jcl.2024.365025.634548

همایون مافی؛ رضا مشیری؛ محمد نوری


محصول دیجیتال به مثابه کالا در حقوق بیع بین‌الملل

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 165-184

10.22059/jcl.2021.324759.634205

میرقاسم جعفرزاده؛ وحید عاکفی قاضیانی


مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 569-599

10.22059/jcl.2016.60694

مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی


تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 253-269

10.22059/jcl.2016.58610

سید محمد طباطبائی نژاد؛ مریم فارسی؛ معصومه ناظری فینی