نویسنده = طباطبائی حصاری، نسرین
تعداد مقالات: 5
2. چالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-24

هاجر آذری؛ نسرین طباطبائی حصاری


3. آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 677-698

نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد حسن صادقی مقدم


4. وصف تجریدی نظام ثبت املاک بر مبنای تئوری اعتماد عمومی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 483-508

نسرین طباطبائی حصاری


5. جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظام های ثبت املاک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-154

محمود کاظمی؛ نسرین طباطبائی حصاری