نویسنده = نسرین طباطبائی حصاری
‏«وضعیت» اشخاص حقوقی و تأثیر آن بر اعتبار «شناسۀ ملی»‏

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 727-751

10.22059/jcl.2023.365440.634552

سعید حبیبا؛ نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد نصیری؛ امیر عباس عسکری؛ سروش صفی زاده


جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظام های ثبت املاک

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 137-154

10.22059/jcl.2013.35236

محمود کاظمی؛ نسرین طباطبائی حصاری