نویسنده = نسرین طباطبائی حصاری
تعداد مقالات: 6
1. تحول سیستم‌های حقوقی ثبت شرکت‌های تجاری بر مبنای حق دسترسی به اطلاعات

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-224

10.22059/jcl.2019.284928.633860

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


4. آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 677-698

10.22059/jcl.2015.55784

نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد حسن صادقی مقدم


5. وصف تجریدی نظام ثبت املاک بر مبنای تئوری اعتماد عمومی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 483-508

10.22059/jcl.2014.52952

نسرین طباطبائی حصاری


6. جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظام های ثبت املاک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-154

10.22059/jcl.2013.35236

محمود کاظمی؛ نسرین طباطبائی حصاری