موضوعات = حقوق مالکیت فکری
بررسی تطبیقی اصل تعداد محدود در حقوق مالکیت فکری

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 553-575

10.22059/jcl.2022.335657.634288

مهدی زاهدی؛ ابراهیم چاوشی لاهرود


مطالعۀ تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 511-532

10.22059/jcl.2016.60691

فیض الله جعفری؛ مهرناز مختاری


بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی

دوره 7، شماره 2، مهر 1395، صفحه 627-646

10.22059/jcl.2016.60696

علیرضا فصیحی زاده؛ احسان مومنی تذرجی؛ محمد باقرپور


حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 225-251

10.22059/jcl.2016.58609

حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی


بررسی فرآیند تحصیل ملکیت اموال فکری

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 335-357

10.22059/jcl.2014.52946

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده


حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 191-200

10.22059/jcl.2014.51534

امیر صادقی نشاط