موضوعات = حقوق مالکیت فکری
تعداد مقالات: 12
3. مطالعۀ تطبیقی ماهیت حقوق تصویری ستارگان در تبلیغات تجاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 511-532

10.22059/jcl.2016.60691

فیض الله جعفری؛ مهرناز مختاری


4. بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 627-646

10.22059/jcl.2016.60696

علیرضا فصیحی زاده؛ احسان مومنی تذرجی؛ محمد باقرپور


6. حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 225-251

10.22059/jcl.2016.58609

حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی


8. نگرشی بر ماهیت آفریده‌های فکری پس از تعلق به قلمرو عمومی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 351-368

10.22059/jcl.2015.54416

پژمان محمدی؛ مرضیه شرقی


9. بررسی فرآیند تحصیل ملکیت اموال فکری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 335-357

10.22059/jcl.2014.52946

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده


11. شناسایی اصول تفسیر تریپس در هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-170

10.22059/jcl.2014.51532

محسن صادقی؛ نرگس گلپایگانی


12. حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 191-200

10.22059/jcl.2014.51534

امیر صادقی نشاط