شناسایی اصول تفسیر تریپس در هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

موافقت‌نامۀ تریپس یکی از موافقت‌نامه‌های لازم‌الاتباع سازمان تجارت جهانی است؛ بنابراین دعاوی ناشی از اختلاف میان اعضا نیز در مرجع حل اختلاف همین سازمان بررسی می‌شود. یکی از ویژگی‌های متمایز این موافقت‌نامه نسبت به دیگر موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های سازمان تجارت جهانی، بیان حداقل‌ها وپیش‌بینی اختیار کشورها در تنظیم قوانین داخلی خود با درنظر گرفتن استانداردها و متناسب با شرایط و مقتضیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آنها می‌باشد. در هر حال روشن است که برداشت کشورها از مواد مختلف یکسان نیست و همین موضوع اغلب سبب بروز اختلاف‌هایی میان اعضای سازمان تجارت جهانی در حوزۀ مالکیت فکری شده است. با توجه به این مسئله که یکی از اهداف تجارت بین‌الملل بالابردن قابلیت پیش‌بینی اوضاع و احوال است، شناسایی شیوۀ تفسیر مرجع حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از موافقت‌نامۀ تریپس می‌تواند رهنمود مناسبی برای کشورها در استحکام هرچه بیشتر قوانین، در وهلۀ نخست برای پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت بروز دعوا، در وهلۀ بعدی بالابردن ضریب موفقیت در مرجع حل اختلاف باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principle of TRIPS interpertation at dispute settlement understanding

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi 1
  • Narges Golpayegani 2
1 Assistant Professor, University of Teheran, Tehran, Iran
2 Ph.D Candidate, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

TRIPS agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) is one of the binding agreements of World Trade Organization, upon the cases originate from that agreement also heared at Dispute Settlement understanding. One different character of TRIPS agreement is expressing minimum standards. The diverse explanation of its articles may lead to some controversy between members of World Trade Organization at intellectual properties issues. With regard to an important object of World Trade Organization to increase predictability of circumstances, recognizing the methods of interpretation at dispute settlement understanding can be beneficial for countries to whether provide comprehensive legal proviso’s or win lawsuits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRIPS agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) is one of the binding agreements of World Trade Organization