موضوعات = حقوق ثبت
تعداد مقالات: 3
2. آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 677-698

نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد حسن صادقی مقدم


3. وصف تجریدی نظام ثبت املاک بر مبنای تئوری اعتماد عمومی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 483-508

نسرین طباطبائی حصاری