کلیدواژه‌ها = مسئولیت
تعداد مقالات: 6
1. مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-155

حسین رحمانی؛ محمد ابوعطا؛ حمید ابهری؛ مریم آقایی بجستانی


3. بررسی تطبیقی ارکان و الزامات حکومت محلی در ایران و ژاپن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 821-844

مجتبی همتی


6. مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-85

بهرام تقی پور