مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می‌برد؛ مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویل‌لامی‌باشد، اصل مسئولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسئول اقدامات و تعهدات خود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Liability of arbitrators in the law of Iran and some countries

نویسنده [English]

  • Bahram Taghipour
Assistant Professor, Private Law Department, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Arbitrator is a private judge. He accepts a judicial function by a contract. All legal systems (common and civil Law) have been recognized this contract and the arbitrator’s judicial function. Leave or violation of duties by the arbitrator can be followed by the different sanctions including civil, criminal and disciplinary, but the common law and civil law start from the opposite directions to determine the standard liability of arbitrators. In the common law world, an arbitrator (like judge) benefits a judicial immunity from civil liability. He is not liable for anything he does or omittes in the discharge or purported discharge of that function unless the act or omission is shown to have been in bad faith or his resigning without authorization. But, in the civil law systems, when arbitrators fail to obligations born of contract concluded with parties of the dispute, the arbitrators have civil responsibility like each contractor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitrator
  • civil
  • criminal
  • disciplinary
  • Liability