کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 6
1. تعهدات حقوق بشری و شرکت‎های فراملی با تأکید بر رویکرد شورای حقوق بشر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 829-849

سید هادی محمودی؛ منصوره صدیقیان کاشانی


2. استثناهای حق تصویر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 451-472

عباس میرشکاری


3. حمایت از حق تغذیۀ کودک با شیر مادر در اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 583-606

شهرام زرنشان؛ احمد رضوانی مفرد


4. جایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین‌المللی جهانی، منطقه‌ای و اسناد ملی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 777-798

سید فضل‌الله موسوی؛ مریم احمدی‌نژاد؛ یاسر امین‌الرعایا


5. سلـب تابـعیت از نگاه حقوق اسـلام و نظـام بین المـللی حقـوق بشـر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 277-295

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی


6. نقش و جایگاه موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای نفتا و آسه‌آن در پیشبرد و تضمین ابعاد و انواع حقوق بشر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 179-199

حسین شریفی طرازکوهی؛ نازیلا سیه جانی