نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. نهاد اعتراض مستقل در آیین دادرسی مدنی فرانسه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 381-401

عباس کریمی؛ رضا شکوهی‌زاده


2. مطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-115

محمدرضا دشتی؛ عباس کریمی