کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
تعداد مقالات: 2
1. تأملی در شرایط اعتبار و آثار حق شرط (رزرو) در اسناد حمل و نقل

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-38

مجتبی اشراقی آرانی


2. تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 253-269

سید محمد طباطبائی نژاد؛ مریم فارسی؛ معصومه ناظری فینی