کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
بررسی کارایی سازش در دعاوی مسئولیت مدنی با تمرکز بر نظریۀ کوز

دوره 14، شماره 1، تیر 1402، صفحه 171-198

10.22059/jcl.2023.348312.634417

مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 253-269

10.22059/jcl.2016.58610

سید محمد طباطبائی نژاد؛ مریم فارسی؛ معصومه ناظری فینی