کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تطبیقی اخراج‌های غیرقانونی در مقررات کار ایران و استرالیا

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 129-146

10.22059/jcl.2020.301626.633997

نیلوفر سلیمانی؛ محمد جواد جعفری


3. مطالعۀ تطبیقی هدف از پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 369-396

10.22059/jcl.2020.306369.634042

اسماعیل نعمت اللهی


5. تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 253-269

10.22059/jcl.2016.58610

سید محمد طباطبائی نژاد؛ مریم فارسی؛ معصومه ناظری فینی