موضوعات = مطالعات بین رشته ای
تعداد مقالات: 4
1. روش‌شناسی حقوق تطبیقی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 695-717

الهه محسنی


2. بررسی تطبیقی اعمال حقوق بنیادین بشری در حقوق خصوصی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 571-594

مرتضی حاجی‌پور


4. اسطوره‌شناسی ِحکمرانی در یونان باستان «درآمدی بر معرفت‌شناسی تاریخی امر عمومی»

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 177-203

محمد حسین زارعی؛ کاوه پولادی