موضوعات = حقوق اقتصادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مبانی تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت؛ با تأکید بر مفهوم تأثیرات خارجی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 361-384

سید علی‌محمد یثربی؛ محمدعلی رضاپور آکردی


4. غیرحرفه‌ای؛ متعهدله ارائۀ اطلاعات در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 229-243

عباس قاسمی حامد