موضوعات = مطالعات بین رشته ای
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تطبیقی تقابل دکترین پیامد افراطی و دکترین ابطال به واسطه ابهام در رویۀ قضایی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22059/jcl.2021.322583.634230

مریم فرحی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار


2. روش‌شناسی حقوق تطبیقی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 695-717

10.22059/jcl.2019.278143.633814

الهه محسنی