کلیدواژه‌ها = کنوانسیون CMR
تعداد مقالات: 4
1. مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 879-900

10.22059/jcl.2018.248822.633607

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان


3. حق دراختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسۀ آن با قانون تجارت ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 325-349

10.22059/jcl.2015.54415

سعید محسنی؛ الناز نهاوندی


4. راهنامه در کنوانسیون CMR

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-136

10.22059/jcl.2014.36316

سعید محسنی؛ حسین صفوی شاملو