نویسنده = اسدالله یاوری
تعداد مقالات: 3
1. نظام مطلوب تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی در ایران در پرتو معیارهای بین‌المللی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 467-483

مصطفی زمانی‌زاده؛ اسدالله یاوری


3. در آمدی بر مفهوم تنظیم گری حقوقی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 629-647

اسدالله یاوری