موضوعات = فلسفه حقوق
تعداد مقالات: 3
2. حقوق نرم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 251-276

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم