ضرورت دفاع از اموال خصوصی در برابر اخذ آنها ازسوی دولت برای نفع عمومی (همراه با مطالعۀ تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه‌های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می‌نماید. در دنیای کنونی به‌علت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به‌منظور سازش‌دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهم‌ترین مباحث مربوط به این نهاد حقوقی و ضرورت دفاع از مالکیت پرداخته‌ایم. به نحو مختصر باید گفت، اخذ اموال افراد تنها به علت نفع عمومی و پس از پرداخت معوض عادلانه، پذیرفتنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Necessity of protecting private property against taking it for the purpose of executing general policies (comparative study)

نویسنده [English]

  • Rahim Pilvar
Assistant Professor, Law Department, Farabi Campus, University of Tehran, Qum, Iran
چکیده [English]

The State which in principle must be the guardian of the ownership of persons in society, in some cases takes private property for the purpose of executing general policies, challenges the ownership of persons in the name of superior interest, and acts to take the persons' property. Now days, due to expansion of urbanization, this act has since become ever so expanding, and involves important issues in order to reconcile it with the respect for personal Right of Property. In this article, we have briefly attended to the most important issues concerning this legal institution and necessity of protecting of private property. We have concluded that, in short, taking of persons' property for the sole purpose of public good and only after payment of fair compensation is accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general policies
  • just compensation
  • Private property
  • public good
  • taking property