موضوعات = جرم شناسی
تعداد مقالات: 5
1. خشونت خانگی علیه زنان؛ مطالعۀ تطبیقی سنت زن‌برادرستانی و خواهرزن‌ستانی از منظر حقوق و فرهنگ

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 569-596

جمشید غلاملو؛ ساهره سکوتی علی‌آبادی


2. تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-237

سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور؛ احمد باقری؛ عیسی بزرگمهر


3. «مطالعۀ تطبیقی کاربرد آموزه‌های عدالت ترمیمی در مدرسه»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 661-683

سودابه رضوانی؛ روح‌الدین کردعلیوند


4. مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و امریکا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 601-626

فضل الله فروغی؛ امیر ایرانی


5. ویژگی‌های سیاست‌های کیفری عوام‌گرا؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-155

محمد باقر مقدسی؛ محمد فرجیها