ویژگی‌های سیاست‌های کیفری عوام‌گرا؛ مطالعۀ تطبیقی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ عوام‌گرایی کیفری در نظام‌های کیفری مختلف، داده‌های ارزشمندی را برای شناسایی سیاست‌های واجد این ویژگی درپی داشته است. یافته‌های این مطالعات تطبیقی بیانگر آن است که سیاست‌های کیفری عوام‌گرا معمولاً سخت‌گیرانه، عامه‌پسند، نمایشی و احساسی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است. در بسیاری از موارد واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در فضای احساسی و هیجانی، به‌ویژه پس از حوادث مهم جنایی، مطرح می‌شوند و در تلاش‌اند تا با توسل به تدابیر کیفری شدید، پدیده‌های مجرمانه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل کنند. این رویکرد نیازی به شناخت علمی پدیده‌های مجرمانه در خود احساس نمی‌کند و با استناد به تفسیرهای غیرعلمی از خواست و انتظار عمومی، در صدد سرپوش گذاشتن بر ضعف مبنای نظری سیاست‌های کیفری است. همچنین این نگرش در پاسخ به عوامل ناکامی سیاست‌های کیفری سخت‌گیرانه در کنترل جرم، روش فرافکنی را در پیش گرفته، ریشۀ تداوم ناامنی را مقاومت در برابر اجرای این سیاست‌ها و نیز وجود گروه‌هایِ غیرخودی و ناهمگن با اکثریت جامعه تلقی می‌کند. نگارندگان این مقاله در تلاش‌اند تا با جمع‌آوری و تحلیل جلوه‌هایی از سیاست‌های کیفری عوام‌گرا در نظام‌های تطبیقی، با استفاده از روش نمونه‌پژوهی در قوانین کیفری و تحلیل گفتمان مقام‌های رسمی سیاست جنایی در بسترهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی مختلف، شاخص‌هایی را برای شناسایی سیاست‌های کیفری عوام‌گرا معرفی کنند. به نظر می‌رسد آشنایی با تجربۀ نظام‌های کیفری توسعه‌یافته در زمینۀ فرآیند نفوذ اندیشه‌های عوام‌گرایانه به سیاست‌های کیفری، فرصت مناسبی را برای دستیابی به درک و شناخت عمیق نسبت به بسترهای ظهور این رویکرد و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سیطرۀ رویکردهای عوام‌گرایانه بر یافته‌های علمی فراهم خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Characteristics of Penal Populist Policies: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Moghadasi 1
  • Mohammad Farajiha 2
1 Assistant Professor of University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 Assistant Professor of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Penal populism researches have provided valuable data about characteristics of penal populist policies. Generally, penal populist policies are tough, popular, symbolic, emotional and without scientific bases. Penal populist reactions appear in the light of popular moves and emotional environment. These polices attempt to control criminal phenomena by penal mechanisms in a shortest possible time. This approach does not feel the need to scientific knowledge about criminal phenomena. It legitimizes politics by focusing on public demands and puts the responsibility of failures in crime control on supposed enemies. Although scientific analysis about efficiency of penal populist reactions shows that this policies could not attain their idealistic promises, this article attempts to analyze the most important characteristics of penal populist polices and points to manifestations of these policies in comparison with Iran penal policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminology of the self
  • criminology of the other
  • emotional space
  • Penal populism
  • public demand
  • public moves