موضوعات = جرم شناسی
تعداد مقالات: 6
1. امکانسنجی اجرای سیاست قانونی‌سازی مواد مخدر در نظام عدالت کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22059/jcl.2021.322882.634182

آزاده صادقی


3. تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-237

10.22059/jcl.2018.260048.633686

سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور؛ احمد باقری؛ عیسی بزرگمهر


4. «مطالعۀ تطبیقی کاربرد آموزه‌های عدالت ترمیمی در مدرسه»

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 661-683

10.22059/jcl.2018.251909.633627

سودابه رضوانی؛ روح‌الدین کردعلیوند


6. ویژگی‌های سیاست‌های کیفری عوام‌گرا؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-155

10.22059/jcl.2014.36317

محمد باقر مقدسی؛ محمد فرجیها