کلیدواژه‌ها = اسناد بین‌المللی
تعداد مقالات: 4
1. حمایت از حق تغذیۀ کودک با شیر مادر در اسلام و نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 583-606

10.22059/jcl.2017.236561.633517

شهرام زرنشان؛ احمد رضوانی مفرد


4. مطالعۀ تطبیقی نبرد فرم‌ها و آثار آن در انعقاد قرارداد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 431-460

10.22059/jcl.2014.52950

ابراهیم شعاریان؛ رویا شیرین بیگ پور